Sökning: "skådespelarkompetenser"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet skådespelarkompetenser.

  1. 1. Skådespelarens positiva underkastelse – En undersökning av underkastelse genom linsen av två praktiker

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Riggo Ringstrand Rebecceca; [2021-11-19]
    Nyckelord :Underkastelse; BDSM; tillit; queer; feminism; kontroll; maktdynamik; skådespelarkompetenser; skådespeleri; regi;

    Sammanfattning : I detta självständiga arbete undersöker jag vad som ryms i underkastelsen utifrån ett skådespelarperspektiv. Jag har valt att titta på underkastelse utifrån två olika praktiker; skådespelarpraktiken och BDSM-praktiken*. LÄS MER