Sökning: "historisk"

Visar resultat 1 - 5 av 1946 uppsatser innehållade ordet historisk.

 1. 1. I gränslandet - en studie av historiebruket hos tre aktörer på kulturarvsplatsen Klev

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotta Hamnell; [2023-01-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att undersöka hur tre olika verksamheter på en historisk plats ser på och gestaltar sin verksamhet och sin roll. Platsen är Klevs kulturområde i Mårdaklev, Svenljunga kommun, Västra Götalands län. Verksamheterna är Mårdaklevs Hembygdsförening, företaget Hemma på Klev samt Västkuststiftelsen. LÄS MER

 2. 2. Från centralisering till decentralisering - och tillbaka igen. En kritisk analys av Göteborgs Stads stadsdelsförändringar.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Malin Hjort; [2023-01-24]
  Nyckelord :Omorganisation; Kommun; Centralisering; Decentralisering; Beslutsprocess; WPR; Social hållbarhet; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är bidra till ökad förståelse av varför stora omorganisationer genomförs i offentlig förvaltning, hur förändringarna konstrueras som önskvärda, vilka centrala motiv som driver förändringsprocesserna, vilka perspektiv som inte framträder lika tydligt samt hur arbetsmiljöperspektivet tas i beaktande. Metod: Uppsatsen består av en historisk dokumentstudie avseende beslutsunderlag för organisationsförändringar i Göteborgs Stad under tidsperioden 1987–2021. LÄS MER

 3. 3. S:t Eskils källa och Frimurarna : En mikrohistorisk studie om användningen av historiebruk i syfte att förena befintliga och nya inslag i naturen med grupptillhörighet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Christopher Sommardahl; [2023]
  Nyckelord :mikrohistoria; Strängnäs; s:t eskil; frimurarna; historiebruk; minnesplats; minnesmiljö;

  Sammanfattning : Historiebruk, så lyder beteckningen när man önskar att poängtera att något inom historia är skapat, någon har för avsikt att berätta sin version om det förflutna för oss. Eftersom det bakom varje avsikt finns ett urval av källor vilka styr det narrativ som berättas blir följden att andras osynliggörs. LÄS MER

 4. 4. Många bäckar små : hur arkeologi och historiska källor kan användas i dagens vattenlagstiftning och rättsprocesser

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Eva Eliasson; [2023]
  Nyckelord :Arkeologi; expertkunskap i rättegång; fornlämningar; historiska källor; juridisk arkeologi; kvarnar; privilegiebrev; Tidöavtalet; urminnes hävd; vattendrivna industrier; vattenlagstiftning;

  Sammanfattning : Many small brooks - how archaeology and historical sources can be used in today's water legislation and legal processes This thesis analyses how archaeology and archaeologists can be involved in legal processes in different ways. It covers various examples of how historical and archaeological material can contribute as evidence; moreover, the process when the expertise of an archaeologist is required. LÄS MER

 5. 5. Monumenten i landskapet. En landskapsarkeologisk studie i Reslöv och Östra Karaby socknar med byarna Reslöv, Högestorp, Åkarp, Sibbarp och Östra Karaby

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk arkeologi

  Författare :Carina Nilsson; [2023]
  Nyckelord :landskapsarkeologi; kulturlandskap; rest sten; stensättning; hög; avrättningsplats; offerplats; samlingsplats; tingsplats; borg; herresäte; kyrka; bytomt; vägnät; vadställe; depåfynd; naturföremål; tradition; History and Archaeology;

  Sammanfattning : In this essay, I make a landscape archaeological analysis of the parishes of Reslöv and Östra Karaby. By studying both the visible and the hidden cultural landscape, with a focus on the Middle Ages, I identify different structures in the landscape. LÄS MER