Sökning: "hostel"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet hostel.

 1. 1. Discovering the Effects of Sharing Economy for Tourism and Hospitality Industry in the Stockholm and Uppsala Region

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Pedro Antonio Carrillo Zavala; Barış Süslü; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this research is to investigate the current situation of how the growing demand on Peer-to-Peer services (P2P) like Airbnb is affecting the conventional establishments and businesses in the tourism and hospitality (TH) sector in the Stockholm and Uppsala Region. In other words, understanding the effects of the sharing economy (SE) and picturing its place inside (or in the opposite of) the TH industry. LÄS MER

 2. 2. Tezpur University Smart Campus: Performance Optimization during Grid Outages using Demand Side Management

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Felix Sippel; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : he conditions of energy availability from different resources is depending on myriad factors like technological innovation, geographical prerequisites and market dynamics. In, microgrids, where often multiple energy resources are combined, managing only the generation side of the energy system is not always the most cost effective and sustainable approach. LÄS MER

 3. 3. Gnesta medborgarhus

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Martin Lindfors; [2019]
  Nyckelord :Gnesta; medborgarhus; betong; ljusinsläpp;

  Sammanfattning : Ett nytt medborgarhus i Gnesta bredvid tågstationen i centrum. Betongskivor som är ca 6 gånger 6,5 meter i storlek bär utstickande huvudbjälklag. Skivorna är vinklade 9 grader relativt mot bjälklagets kontur och byter riktning på nästa nivå. Smala höga fönster är monterade i slitsarna. LÄS MER

 4. 4. Community Center in Gnesta

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Lovisa Kumlien; [2019]
  Nyckelord :medborgarhus; medborgare; publikt rum; offentliga rummet;

  Sammanfattning : The assignment was to create a Community Center in Gnesta which would include auditoriums, library, hostel, restaurant, offices for the municipality and a room for wedding-cermonies. The site is centrally located next to trainstation, main streets, Gnesta square and is part of a new quarter planned for housing. .. LÄS MER

 5. 5. Klimatpåverkan från svenska fjällstugor - En fallstudie av fyra stugor längs norra Kungsleden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Klara Elmqvist; [2019]
  Nyckelord :Hållbar turism; fjällstuga; Svenska Turistföreningen; STF; Kungsleden; klimatpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete, som skrivits i samarbete med Svenska Turistföreningen (STF), beräknas och utvärderas de växthusgasutsläpp som driften av föreningens fjällstugor, belägna i väglöst land, ger upphov till. Beräkningarna baseras på de fyra fjällstugorna Alesjaure, Sälka, Kårsavagge och Nallo. LÄS MER