Sökning: "human trial"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden human trial.

 1. 1. AI Safe Exploration: Reinforced learning with a blocker in unsafe environments

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Marco Koivisto; Philip Crockett; Axel Spångberg; [2019-11-12]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Reinforcement learning; Safe exploration; Blocker; Machine Learning; Baby AI Game; Gym Mini Grid;

  Sammanfattning : Artificial intelligence can be trained with a trial anderror based approach. In an environment where a catastrophecan not be accepted a human overseer can be used, but thismight lower the efficiency of the learning. LÄS MER

 2. 2. The Acute Metabolic Response of Intermittent Hypoxic Resistance Exercise : A Cross-Over RCT

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jonas Falgin Hultgren; [2019]
  Nyckelord :Intermittent Resistaypoxic resistance exercise; lactate accumulation; cross-over RCT; RCT; Random Controlled Trial; healthy; men; blood; plasma; styrketräning; hypoxi; normoxi; saturation; laktat; ansamling; ph; blod; plasma; tung styrketräning; metabolisk; respons; randomiserad; kontrollerad; experiment; friska; unga; män; skelettmuskulatur;

  Sammanfattning : Aim The aim for this present study was to investigate the acute metabolic response from intermittent resistance exercise during hypoxia, with the following research questions: (1) Are blood levels of lactate and glucose different between hypoxia and normoxia? (2) Does hypoxia induce higher lactate accumulation and pH reduction in the human skeletal muscle? (3) Is there a relationship between plasma-, blood- and muscle lactate? Method Eight healthy males (30 ± 2 years) performed 6 sets of unilateral leg extension on each leg (75% of 1RM) with randomized normoxic (20,9% inspired 𝑂2) and normobaric hypoxic (12% inspired 𝑂2) conditions. A total of 5 muscle biopsies was extracted from m. LÄS MER

 3. 3. Effect of perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) on bovine early development in vitro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonna Swahn; [2019]
  Nyckelord :bovine; embryo development; IVF; IVE; PFOS; Perfluorooctane sulfonic acid; perfluorooctanesulfonate; toxicity;

  Sammanfattning : Perfluoroktansulfonsyra (PFOS) är en kemikalie som har använts flitigt i produkter såsom matförpackningsmaterial, textilier, läder och brandskum. Trots att användningen av PFOS nu är förbjuden i många länder, EU inkluderat, finns det fortfarande kvar i miljön, djur och människor på grund av dess persistenta och bioackumulerande egenskaper. LÄS MER

 4. 4. How does the use of artificial intelligence affect the concept of fair trial?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tiia-Helinä Heikkinen; [2019]
  Nyckelord :Human rights; Artificial intelligence; Fair trial; AI; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to function as a path to further discussion regarding human rights and the use of artificial intelligence (AI) in the court proceedings. Artificial intelligence technology has become a highly relevant topic to many parts of our lives. LÄS MER

 5. 5. Tidigare förhör som bevis i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isak Lööf; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; bevisrätt; evidence law; bevisvärdering; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar tidigare förhör som bevis i brottmål och undersöker frågan om när tidigare förhör får föredras som bevis i domstol, tidigare förhörs upptagningsformer och om man kan lita på att de är korrekta samt bevisvärderingen av tidigare förhör. Vittnen, målsägande och tilltalade i brottmål behöver i Sverige som huvudregel framträda personligen för muntliga förhör i domstol. LÄS MER