Sökning: "idéstödssystem"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet idéstödssystem.

  1. 1. Kreativitet och idéstöd på ett företag utan kreativitet som nyckelkomponent i verksamheten

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Micaela Ek; Sebastian Fransson; [2011]
    Nyckelord :Kreativitet; bussförare; idésystem; idéstödssystem; utveckling; arbetsplats; Social Sciences;

    Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien var att undersöka hur kreativa idéer och förslag från bussförare tas om hand inom företaget. Kreativitet är ett begrepp som blivit alltmer centralt i arbetslivet och mycket forskning visar på vikten utrymme för kreativa idéer på arbetsplatser. LÄS MER