Sökning: "identifikationsminne"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet identifikationsminne.

  1. 1. Påverkar en diskussion av ett signalement med ett annat vittne realismen i konfidensbedömningarna vid en identifiering i en bildkonfrontation?

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Martin Bengtsson; Sven-Erik Pettersson; [2014]
    Nyckelord :identifikationsminne; konfidens; kalibrering; bildkonfrontation; realism; social påverkan;

    Sammanfattning : Studien undersökte hur realismen i vittnens konfidensbedömningar av sina identifikationsminnen påverkas av att vittnena diskuterar rapporterade signalementen med varandra innan de, var för sig, gör utpekanden i en vittneskonfrontation. Deltagarna fick se en filmatisering av ett fingerat bilinbrott och därefter avge ett skriftligt signalement. LÄS MER