Sökning: "imaginär gemenskap"

Hittade 1 uppsats innehållade orden imaginär gemenskap.

  1. 1. Danmark i Amerika eller Amerika i "Danmark"? : om identitet och ursprung

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Jenny Rosenkvist; [2002]
    Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

    Sammanfattning : Det mångkulturella samhället är inget nytt, men medvetenheten om kulturell pluralism ökar i dagens samhälle. En del människor talar om att emigranter "får ta seden dit de kommer" medan andra förespråkar en ömsesidig acceptans mellan gamla och nya medborgare. LÄS MER