Sökning: "ingela mohlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ingela mohlin.

  1. 1. Kontrollerande aktieägare och företagsvärde : En empirisk studie av hur den kontrollerande aktieägarens kapitalandel respektive röstandel påverkar ett företags värde

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Ingela Mohlin; Malin Norrman; [2005]
    Nyckelord :corporate governance; corporate finance; incentive effect; entrenchment effect;

    Sammanfattning : .... LÄS MER