Sökning: "kabergolin"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kabergolin.

  1. 1. Medicinsk behandling av pyometra hos tik

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Ida Ågrahn; [2014]
    Nyckelord :pyometra; livmoderinflammation; hund; medicinsk behandling; prostaglandiner; aglepriston; kabergolin; canine; medical treatment; prostaglandins; aglepristone; cabergoline;

    Sammanfattning : Pyometra är namnet på en av våra vanligaste och allvarligaste hundsjukdomar. Sjukdomen drabbar främst äldre tikar och innebär en varig och inflammerad livmoder. LÄS MER