Sökning: "key biotope inventory"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden key biotope inventory.

 1. 1. Konsekvenser för privata skogsägare vid registrerad nyckelbiotop : Ekonomiska och äganderättsliga aspekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Lovisa Karlsson; Fredrik Persson; [2018]
  Nyckelord :Biodiversity; certification; key biotope; private forest owners; Biologisk mångfald; certifiering; nyckelbiotop; privata skogsägare;

  Sammanfattning : Skogsstyrelsens inventering och registrering av nyckelbiotoper är ett högaktuellt ämne som berör många skogsägare över hela landet. En nyckelbiotop är ett område med mycket höga naturvärden där det kan förväntas förekomma rödlistade arter och som därmed är viktiga att bevara. LÄS MER

 2. 2. Natural value assessments – can they predict the species richness of red listed and bioindicator fungi in Fennoscandian coniferous forests?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Louise Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :Nature conservation; key biotope inventory; natural value assessment; bioindicator; red listed species;

  Sammanfattning : The thesis aims to examine how well two standardised methods in nature conservation, namely natural value assessment and key biotope inventory, perform in terms of recognising an area with a high amount of red listed and bioindicator fungi. The two methods are compared to see if any method is superior to find areas with high presence of red listed and bioindicator fungi and if a larger area automatically means a larger number of species. LÄS MER