Sökning: "kontraktsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet kontraktsteori.

 1. 1. MeToo – rättfärdigad civil olydnad? : En idékritisk fallstudie av MeToo-rörelsens uthängningar utifrån kontraktsteori och feminism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Hörnell; [2019]
  Nyckelord :MeToo; uthängningar; kontraktsteori; feminism; civil olydnad; John Rawls; Ronald Dworkin;

  Sammanfattning : The study examines if methods used by MeToo-movement can be justified as civil disobedience, using contract theories formulated by John Rawls and Ronald Dworkin. The study aims at two things. Firstly, to explore the justification of public accusations in order to give new perspectives on the contemporary debate on the Swedish MeToo-movement. LÄS MER

 2. 2. Öronmärkta pop-up lokaler i köpcentrum

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Martina Barisic; Sanna Ljungström; [2018]
  Nyckelord :Pop-up; externaliteter; öronmärkta lokaler; köpcentrum;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera faktorer som påverkar valet att erbjuda öronmärkta lokaler, specifikt tillägnat pop-up, utifrån fastighetsägarens perspektiv. En kvalitativ metod har genomförts med ett deduktivt angreppssätt. LÄS MER

 3. 3. Koloniseringen av Fröer: En studie av de globala frösystemens effekt på det thailändska jordbruket

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Bergenheim; [2018]
  Nyckelord :Eurocentrism; Colonization of seeds; Contract Theory; Worldsystems analysis; Political Ecology;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur de globala frösystemen kan ses som en typ av kolonisering av fröer. Uppsatsen utgår från Sarah Radcliffes definition av kolonialismen och menar att man inte endast kan se kolonialismen som en enskild händelse i tiden, utan att det är en pågående händelse som fortfarande äger rum och påverkar den värld vi lever i. LÄS MER

 4. 4. Hållbara strategier för renovering av bostäder : Lämpliga strategier vid olika förutsättningar

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Riham Mustafa; Sanae Massioui Sehmi; [2017]
  Nyckelord :Renovation; Renovation strategies; Maintenance; Sustainability; Contract form; Contract theory; Investment analysis; Renovering; Renoveringsstrategier; hållbarhet; upphandling; kontraktsteori; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Mer än hälften av Sveriges samtliga lägenheter är byggda mellan 1950 och 1975. Renoveringstakten har inte kunnat hänga med konstruktionstakten av dessa lägenheter. Detta har lett till ett stort behov av renovering av bostäder. Renovering kan ske på olika sätt, genom olika strategier och i olika nivåer. LÄS MER

 5. 5. Ändrade förhållanden i långvariga avtal enligt relationsorienterad kontraktsteori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Engström; [2017]
  Nyckelord :avtalsrätt; förmögenhetsrätt; rättsekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Långvariga avtal präglas av en ökad risk för att ändrade förhållanden påverkar avtalsrelationen. Avtalen medför en utökad lojalitetsplikt, speciellt om avtalet ger uttryck för samverkan mellan parterna i det långvariga avtalet. Det inverkar på den rättsliga bedömningen när ändrade förhållanden inträffar. LÄS MER