Sökning: "kortaste vägen"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden kortaste vägen.

 1. 1. Implementation av centraliserad Multihop Routing med High Level Architecture : En empirisk undersökning av kontextspecifika heuristiker för effektiv grafsökning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Lukas Pohlman; [2021]
  Nyckelord :Distributed simulations; High Level Architecture; Routing algorithms; Graphsearch; Distribuerade simuleringar; High Level Architecture; Routingalgoritmer; Grafsökning;

  Sammanfattning : I detta arbete har en trådad simulator tagits fram enligt standarden High Level Architecture (HLA). Simulatorn är kapabel att avgöra den kortaste vägen från alla noder till alla andra noder i ett radionätverk med 200 noder på i genomsnitt 263 millisekunder. LÄS MER

 2. 2. Route Planning for Heavy Vehicles on Real World Maps

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Bil; Buss; Lastbil; sök; kortaste vägen; algoritmer;

  Sammanfattning : Fast route planning for a standard car is well explored, lots of research, and many algorithms exist. For trucks or other heavy vehicles, the available research and quick algorithm alternatives dwindle. LÄS MER

 3. 3. Parameter Guidelines for Electric Vehicle Route Planning

  M1-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joakim Fridlund; Oliver Wilén; [2020]
  Nyckelord :Electric vehicle; Guidelines; Simulation of urban mobility; Electric route planner implementation; Elbil; Riktlinjer; Simulation of Urban Mobility; Ruttplanerare elbil;

  Sammanfattning : There is an urgent need to migrate the vehicle industry from conventional combustion vehicles to electric vehicles due to pressing climate changes caused by the fossil fuel industry. The general public seem to have a prejudice against electric vehicles due to their limited range and the extra planning that may be required from the user. LÄS MER

 4. 4. On the Feasibility of Deploying Highly Resilient Data Plane Forwarding Mechanisms Using Programmable Switches

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Henrik Lindbøl Bjørseth; [2019]
  Nyckelord :Network Robustness; Connectivity; Data Plane; Programming Protocol- Independent Packet Processors P4 ; Data-Driven Connectivity DDC .;

  Sammanfattning : Network downtime is costly for providers of information technology services. One cause of network downtime is link failures. The control plane of the network is the entity responsible for ensuring connectivity upon link failures. The data plane of the network forwards packets at line speed and it is controlled by the control plane. LÄS MER

 5. 5. Deep Learning Models for Route Planning in Road Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tianyu Zhou; [2018]
  Nyckelord :Route Planning; Pathfinding; Shortest Path Algorithms; Road Networks; Deep Learning; Neural Networks.; Ruttplanering; Sökning; Algoritmer för att finna kortaste väg; Vägnät; Djupinlärning; Neuronnätverk.;

  Sammanfattning : Traditional shortest path algorithms can efficiently find the optimal paths in graphs using simple heuristics. However, formulating a simple heuristic is challenging under the road network setting since there are multiple factors to consider, such as road segment length, edge centrality, and speed limit. LÄS MER