Sökning: "krockprovningstrolley"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet krockprovningstrolley.

  1. 1. Konstruktion av trolley för krockprovning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Uros Duvnjak; [2018]
    Nyckelord :crash testing; crash track trolley; product development; krockprovning; krockprovningstrolley; produktutveckling;

    Sammanfattning : Det här examensarbetet genomfördes sommaren 2017 på Autoliv Test Center i Vårgårda. Autoliv är världens ledande leverantör av säkerhetsutrustning och utvecklare av säkerhetssystem för fordonsindustrin. Autoliv genomför även krockprovning för kunder som vill genomföra tester av deras bilar före produktion. LÄS MER