Sökning: "Mobprogrammering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Mobprogrammering.

 1. 1. För- och nackdelar med mobprogrammering : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Robert Andersson; [2017]
  Nyckelord :Mob programming; problem solving; development; pair programming; Mobprogrammering; problemlösning; utveckling; parprogrammering;

  Sammanfattning : I have in this case study evaluated advantages and disadvantages with mob programming, at a IT-company called CGM (CompuGroup Medical LAB AB), in Borlänge, Sweden. Mob programming is new way to work with computer code creation or system maintenance. A group of developers works together to solve problems, like computer bugs. LÄS MER

 2. 2. Clean coding i team : En fallstudie om hur ett team går tillväga för att etablera ettgemensamt tankesätt som grundas i Clean codes riktlinjer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Emelie Emretsson; [2017]
  Nyckelord :Clean code; common mindset; guidelines; team; important factors; big five in teamwork; Clean code; gemensamt tankesätt; riktlinjer; team; betydande faktorer; big five in teamwork;

  Sammanfattning : Idag byggs många system som består av svårlästa kodbaser med låg förvaltningsbarhet. En anledning till detta är att utvecklarna av systemet har olika bakgrund och kunskap i hur de skriver kod. Att skriva sin kod på helt skilda sätt är något som kan skapa problem i takt med att system blir större och allt mer komplexa. LÄS MER