Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Hydropneumatic suspension in a truck : Installation of a hydropneumatic suspension for a Scania truck

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Rasmus Karlqvist; [2020]
  Nyckelord :hydropneumatic suspension; Scania CV AB; air springs; air suspension; brackets; installation;

  Sammanfattning : Investigation and testing of hydropneumatic suspension systems has previously been done at Scania between the year 1992 and 2000. Interest has aroused at Scania CV AB to further test a hydropneumatic suspension. The reason being the new ventures of decarbonised, clean, electrified, automatized and digitalised vehicles. LÄS MER

 2. 2. Vägtransport av farligt gods - beräkningsmodell för olycksfrekvens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Pontus Olsson; [2020]
  Nyckelord :transport of dangerous goods; hazardous materials; accident frequency; accident rate; heavy goods vehicle; ADR; risk analysis; transport av farligt gods; farliga ämnen; olycksfrekvens; olyckskvot; tung lastbil; riskanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A novel calculation model for estimating the frequency of accidents involving transport of dangerous goods on road links is proposed. It has been developed through a design process using background knowledge gathered through study and analysis of literature and through interviews with people having expertise within the field. LÄS MER

 3. 3. Route Planning for Heavy Vehicles on Real World Maps

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Bil; Buss; Lastbil; sök; kortaste vägen; algoritmer;

  Sammanfattning : Fast route planning for a standard car is well explored, lots of research, and many algorithms exist. For trucks or other heavy vehicles, the available research and quick algorithm alternatives dwindle. LÄS MER

 4. 4. Aerodynamic Design in Axial Turbine for Heavy Duty Applications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Eric Lennman; [2020]
  Nyckelord :Turbine design; MULTALL; Design methodology; Electric turbo compound turbine; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Turbomachinery design is based on multiple physical thermodynamical relations and fluid mechanics. Software implementing these relations in computing fluid flows have been broadly accessible since the 1990’s and has also become more applied to turbomachinery design. LÄS MER

 5. 5. Hantering av schaktmassor : Transportkostnader och klimatpåverkan

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Isabelle Lundblad; Elin Pettersson; [2020]
  Nyckelord :masshantering; återvunna massor; deponi; avfall; mellanlagring; bortforsling; transportkostnad; transportutsläpp;

  Sammanfattning : Olskroken planskildhet är ett stort anläggningsprojekt i Göteborgs stad där det för närvarande byggs nya järnvägsspår och broar av Peab Anläggning AB. Vid detta projekt hanteras schaktmassor vilka antingen bortforslas till upphandlad mottagare eller mellanlagras för att sedan återanvändas inom projektet. LÄS MER