Sökning: "livskvalitet brulde"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden livskvalitet brulde.

 1. 1. Djur i särskilt boende : - en undersökning av ledningens medvetenhet och beredskap kring samt hantering av djur i särskilt boende i en kommun.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Inger Arvidsson; Vasiliki Karastogianni; [2009]
  Nyckelord :old people; life quality; pets; special housing; heads of districts; äldre; livskvalitet; husdjur; särskilt boende;

  Sammanfattning : Today older people’s health and life quality are current topics of conversation in society. The number of old people is increasing and their health is deteriorating, that is why there is a need of new ways of meeting their necessities. LÄS MER

 2. 2. ”man vill inte få allmosor, man vill klara sig själv” : ensamstående mödrars berättelser om sitt vardagsliv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Viveka Fredriksson; [2006]
  Nyckelord :Solo mother; Quality of life; Strategy; Everydaylife; Autonomy; Ensamstående mamma; Livskvalitet; Strategi; Vardagsliv; Autonomi; Brülde;

  Sammanfattning : Ensamstående mödrar beskrivs ofta som en utsatt och marginaliserad grupp i samhället med sämre hälsa och livsvillkor än andra grupper. Eventuellt positiva aspekter av att vara ensamstående moder lyfts sällan fram i vare sig massmedia eller facklitteratur. LÄS MER

 3. 3. Meningen med livet : hur 15-åringar i en stor och en liten stad i Sverige ser på livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Anna Karin Clayton; Susanne Steffensen; [2005]
  Nyckelord :Quality of life; A good life; Youths; Small-town; Suburb; Brülde; Livskvalitet; Ett bra liv; Ungdomar; Småstad; Förort; Brülde;

  Sammanfattning : There are many good reasons to ponder about what it is that makes life worth living. To observe and reflect on what it is that gives a person a good quality of life is arguably the essential core of social-work. The aim of this research was to investigate how 15-year old youths interpret quality of life. LÄS MER