Sökning: "mårten lagre"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden mårten lagre.

 1. 1. Varför arbetar vissa utvecklingsteam agilt med kravhantering och vissa inte? : En fallstudie på Lantmäteriet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Mårten Lagré; [2017]
  Nyckelord :Requirements engineering; agile requirements engineering; agile software development; agile methods.; Kravhantering; agil kravhantering; agil systemutveckling; agila metoder.;

  Sammanfattning : Kravhantering inom systemutveckling utgör basen för vad som ska utvecklas. Agila systemutvecklingsmetoder blir vanligare för varje dag som går. Det har dock ofta visat sig finnas utmaningar med hur man anpassar just kravhanteringen till de agila metoderna. Verksamheter har olika förutsättningar för att arbeta agilt. LÄS MER

 2. 2. OS-hockey som TV-sändning, dokumentär och fiktionsfilm : Sportens betydelse för den nationella identiteten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Mårten Lagré; [2012]
  Nyckelord : Miracle ; Miracle on Ice ; Do You Believe in Miracles? ; sportsändning; sportfilm; sportdokumentär; nationell identitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att studera sportfilmen som genre och se hur denna genre konstruerar nationell identitet på nationell och lokal nivå. Ytterligare ett syfte var att undersöka hur en sporthändelse televiseras, dokumenteras respektive fiktionaliseras. LÄS MER