Sökning: "meningsfull fritid lss"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden meningsfull fritid lss.

 1. 1. Hälsan hos personer med intellektuell funktionsnedsättning i kommunalt boende.

  Magister-uppsats, Institutionen för socialt arbete

  Författare :magnus wimmercranz; [2012]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; folkhälsa; gruppbostad; levnadsvanor;

  Sammanfattning : ABSTRACT Syfte: Undersökningen har haft två syften. Dels att pröva ett befintligt frågeinstrument om hälsa på en grupp personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning, dels att jämföra gruppens hälsa med ett nationellt material om hälsan hos personer med olika former av funktionsnedsättning. LÄS MER

 2. 2. Är jag välkommen : Om tillgängligheten till fritidsaktiviteter för ungdomar med lätt till måttlig utvecklingsstörning från ett inifrån perspektiv

  Magister-uppsats, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Eva-Karin Alm; [2011]
  Nyckelord :Fritidsaktiviteter; Funktionsnedsättning; Föräldrar; Tillgänglighet; Ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur ungdomar med utvecklings störning upplever sin fritid. Genom intervjuer ville jag få ett inifrånperspektiv på hur sju ungdomar 12 – 18 år upplever tillgängligheten till olika fritidsaktiviteter samt vad en meningsfull fritid betyder för dem. LÄS MER