Sökning: "michael jensen"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden michael jensen.

 1. 1. I väntan på ett beslut : En kvalitativ studie med fokus på arbetet på ett HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ana Del Carmen Jensen Alas; [2019]
  Nyckelord :asylum-seeking children; HVB; integration handler; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur arbetet med ensamkommande barn bedrivs. Forskningsfrågorna fokuserade på hur integrationshandledare arbetar för att tillgodose barnens behov, hur de arbetar med integrationsprocessen och slutligen vilka utmaningar de möter i arbetet. LÄS MER

 2. 2. Män är inte djur : Maskulinitetsskapande och djurblivande i Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen och August Strindbergs Tschandala

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Maria Holberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker huruvida det går att finna ett samband mellan maskulinitetsskapande och djurblivande i två kortromaner från förra sekelskiftet, Selma Lagerlöfs En herrgårdssägenoch August Strindbergs Tschandala. I båda texterna förvandlas en man, mer eller mindre, till ett djur; hos Lagerlöf är det Gunnar Hede, som går under namnet Getabocken, och hos Strindberg är det Jensen, som av sin antagonist magister Törner förvandlas till en hund. LÄS MER

 3. 3. Finns det ett samband mellan graden av periodiseringar och inflationsjusterade skattade framtida rörelseresultat? : - Empirisk studie av den europeiska aktiemarknaden.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michael Bondegård; Joakim von Oldenskiöld; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In line with Sloan (1996) but on European data (STOXX 600) we are investigating whether stock prices reflect information about future earnings contained in the accrual and cash flow components. The extent to which current earnings performance persists into the future earnings performance is shown to depend on the relative magnitudes of the cash and accrual components of current earnings. LÄS MER

 4. 4. Fientliga förvärv : Michael C. Jensens teori om fientliga förvärv applicerad på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alex Kulikowski; Sebastian af Robson; [2010]
  Nyckelord :Michael C. Jensen; fientliga förvärv; svenska aktiemarknaden;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen har undersökt applicerbarheten av Michael C. Jensens teori om fientliga förvärv med både framgångsrik och ej framgångsrik utgång på den svenska aktiemarknaden mellan år 1995 till 2008. LÄS MER

 5. 5. Prova, misslyckas och få ett stort förtroende - en studie om EFS:s musikverksamhet som lärandemiljö

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Nilsson; Mattias Vad Jensen; [2009]
  Nyckelord :EFS; musikverksamhet; kristen; sociokulturellt per;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med denna studie är att bredda förståelsen för de läromiljöer och läroprocesser som råder i EFSmusikverksamhet. För att besvara syftet med denna studie ligger följande frågor till grund: Vad ansermusikledarna att engagemanget i kyrkan har haft för betydelse för den egna musikaliska läroprocessen, vad ansermusikledarna om innehåll och arbetssätt i formell musikutbildning jämfört med kyrkans informella läromiljösamt vad ser musikledarna som musikens viktigaste uppgifter i kyrkliga sammanhang. LÄS MER