Sökning: "mineralfilter"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet mineralfilter.

  1. 1. Olika filtermaterial vid jordbruksdränering

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

    Författare :Hanna Falk; [2019]
    Nyckelord :dräneringsfilter; mineralfilter; organiska filter; syntetiska filter;

    Sammanfattning : Drainage of arable land creates a better soil structure and a better aeration of the soil profile. Some fields are naturally drained, while others are dependent on drainage to create good cultivation conditions. Subsurface drainage is the most common method used to artificially drain arable land. LÄS MER