Sökning: "mycoworks"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet mycoworks.

  1. 1. En jämförande studie av konventionellt och veganskt läder : Med hänsyn till ekonomi, funktionella egenskaper, miljö och etik

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Lukas Kågström; Anton Cederberg; [2020]
    Nyckelord :Konventionellt läder; veganskt läder; Piñatex; ekonomi; funktionella egenskaper; miljö; etik; hållbarhet; kromgarvat läder; vegetabiliskt garvat läder; pu-läder; reishi; garvning; mycoworks; greenwashing;

    Sammanfattning : Läderindustrin har funnits i flera århundraden och läder används ofta tack vare materialets slitstarka egenskaper. De senaste åren har kunskapen och även intresset kring hållbarhet och djurs rättigheter ökat. Detta har lett till ökande efterfrågan på veganska alternativ till läder. LÄS MER