Sökning: "natasha"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet natasha.

 1. 1. Distraktion som smärtlindring vid procedurrelaterad smärta hos barn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Natasha Zedell Wänn; Maria Roslund; [2020]
  Nyckelord :Barn; distraktion; smärtskattning; smärtlindring; procedurrelaterad smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt att barn som genomgår vårdrelaterade procedurer upplever smärta och oro i samband med dessa. Många gånger är denna smärta underdiagnostiserad och underbehandlad. Smärta och oro i samband med vårdrelaterade procedurer kan även leda till komplikationer vid framtida procedurer. LÄS MER

 2. 2. Investigating the ‘Greenness’ of Young Consumers : A Study on the Influence of Environmental Concern, Exposure to Green Marketing and Green Scepticism on Green Purchase Decisions.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Julia Darnéus Ekeroth; Natasha Milner; Elina Nurmi; [2020]
  Nyckelord :Environmental concern; green marketing; green consumer; green scepticism; green purchase decision;

  Sammanfattning : ABSTRACT   Date:                                  2020-06-06   Level:                                 Bachelor Thesis in Business Administration, 15 cr   Institution:   School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University   Authors:         Elina Nurmi                         Julia Darnéus Ekeroth   Natasha Milner             (1993-01-08)                              (1996-07-24)                                  (1998-05-05)   Title:                                  Investigating the ‘Greenness’ of Young Consumers   Tutor:                                David Freund   Keywords:  Environmental concern, green marketing, green consumer, green scepticism, green purchase decision. Research Question: How can environmental concern, exposure to green marketing and green scepticism influence young consumers’ green purchase decisions?   Purpose: The purpose of this thesis is to investigate how young consumers’ green purchase decisions can be influenced by their environmental concern, exposure to green marketing and lastly, green scepticism. LÄS MER

 3. 3. Is bacterial adherence and biofilm formation different on the surfaces of zirconia compared to titanium abutments? - A systematic literature review

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Elsa Andersson; Natasha Heidarjan; [2019]
  Nyckelord :Implant abutment; Bacterial Adhesion; Zirconium; Titanium;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att sätta implantat är ett attraktivt alternativ för att ersätta saknade tänder. Fastän lyckandefrekvensen är hög för implantat är peri-implantit fortfarande en vanlig komplikation. För att periimplantit ska utvecklas måste bakterier fästa på ytan och bilda en biofilm. LÄS MER

 4. 4. To Chip or Not to Chip? Determinants of Human RFID Implant Adoption by Potential Consumers in Sweden & the Influence of the Widespread Adoption of RFID Implants on the Marketing Mix

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Natasha Boella; Daria Gîrju; Ieva Gurviciute; [2019]
  Nyckelord :Human RFID Implants; Microchip Implants; Marketing Mix; Technology Adoption; UTAUT 2; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this study is twofold. Firstly, we explore the perceptions of young people in Sweden towards the adoption of human RFID implants. Secondly, the paper aims to understand how companies’ marketing activities would be influenced by the widespread adoption of this technology. LÄS MER

 5. 5. Psykisk ohälsa bland ensamkommande barn : En kvalitativ studie om HVB-personalens erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Natasha Zandi; Lamija Repesa; [2019]
  Nyckelord :Ensamkommande barn; psykisk ohälsa; HVB-personal; KASAM; Coping;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie om psykisk ohälsa bland ensamkommande barn. Syftet medstudien är att belysa vilka förhållningssätt och strategier som tillämpas av personal vidHVB-hem för att förebygga och hantera psykisk ohälsa bland ensamkommande barn. LÄS MER