Sökning: "graffiti"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet graffiti.

 1. 1. Hällristningar och graffiti ur ett flerdimensionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Willie Nordström; [2019-06-18]
  Nyckelord :graffiti; graffitiarkeologi; mikroarkeologi; hällristningar; bildbruk; social praktik; symbolik;

  Sammanfattning : This essay compares Scandinavian rock carvings, from the bronze age (1700-500 BC) with modern day graffiti. The rock carvings are found in northern parts of Bohuslän and western parts of Västra Götaland on the Swedish west coast, and by the Mälaren on Sweden's east coast. LÄS MER

 2. 2. Klotter 4-ever. En språkvetenskaplig analys av klotter på Hisingen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Pia Nilsson; [2019-02-05]
  Nyckelord :klotter; graffiti; sociolingvistik; typografi; Sprachtheorie;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att dokumentera klotter på utvalda platser på Hisingen, undersöka vilka mönster som finns i materialet och att genom språkvetenskapliga analyser och jämförelser med andra klottersammanställningar avgöra vad dessa mönster kan säga om samhället år 2018. Metoden för insamling av material är fotografering av klotter på specifika platser och analysmetod är kategorisering och uppdelning av det fotograferade materialet som därefter kopplas till teori. LÄS MER

 3. 3. Erotic Tokens and The Business of Prostitution : A study on the monetary value of tokens in Pompeii

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Emilia Wall; [2019]
  Nyckelord :Roman Empire; Pompeii; spintriae; tokens; prostitution; Romerska imperiet; Pompeji; spintriae; polletter; prostitution;

  Sammanfattning : Erotic tokens or the so-called spintriae leave little to the imagination. These coin-like tokens depict acts of love making couples with Roman numerals on the reverse. The tokens are believed to have been in use during the 1st century A.D. LÄS MER

 4. 4. Graffiti as a Media Text : A Visual Analysis Study of Banksy’s Donkey Documents and Textual Review of Reported Local Reactions

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maher Sarah; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det profana koret: fynd och spår från korstolarna i Lunds domkyrka

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk arkeologi

  Författare :Henrik Bernro; [2019]
  Nyckelord :Lunds domkyrka; korstolar; korstolsfynd; sakralt och profant; kaniker; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The profane choir - finds and traces in the choir stalls of Lunds cathedral. When the choir in Lunds cathedral was being rebuilt in 1833 the choir-stalls were moved. Beneath them a surprising amount of well preserved artefacts were found. This included pencils, sandals, a large amount of coins, papers with writing and half a deck of playing cards. LÄS MER