Sökning: "graffiti"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet graffiti.

 1. 1. Upplevelsen av konst i det offentliga rummet : en studie om hur konstnärliga uttryck bidrar till platsidentitet i Hornstull

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Moa Bergek; [2022]
  Nyckelord :offentlig konst; gatukonst; platsidentitet; gentrifiering; Hornstull;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur området Hornstull i Stockholm upplevs utifrån olika konstnärliga uttryck som återfinns i det offentliga rummet. Uppsatsen söker även svar på hur konsten påverkar platsidentiteten samt hur konstens olika avsändare och intentioner uppfattas av de personer som bor och vistas i området. LÄS MER

 2. 2. Explorativ graffiti. Flerdimensionalitet och polyagenter

  Master-uppsats,

  Författare :Willie Nordström; [2021-02-26]
  Nyckelord :Graffitiarkeologi; Kulturarv; Polyagens; Mikroarkeologi; Strukturalism; Samtidsarkeologi; digitalt frottage; Vallda; Lerkil; Hol; Tumberg; Bälinge; Alingsås; Kungsbacka; Vårgårda;

  Sammanfattning : Graffiti is a widespread term, often referring to illicit or troublesome imagery practices. In this essay graffiti from four independent locales has been explored through a polyagentive multidimensional approach. How changes in attitudes and uses, as well as agents affects and effects on one another beyond time will be central for these analysis´. LÄS MER

 3. 3. Inkluderandet av urban konst i stadsplaneringen : En studie om graffiti och gatukonst i offentliga rum

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Goncagül Maasoglu; [2021]
  Nyckelord :Urban art; public art; graffiti; street art; mural art; zero tolerance; Urban konst; offentlig konst; graffiti; gatukonst; muralmålning; klotter; nolltoleransen; Snösätragränd;

  Sammanfattning : Under senare tid har populariteten samt acceptansen för urban konst successivt ökat hos invånare i samhället. Det arrangeras bland annat olika graffitifestivaler och stora muralmålningar börjar synas mer och mer i våra städer. Graffiti har under många år setts som ett stort samhällsproblem och den har ofta associerats med kriminalitet. LÄS MER

 4. 4. Understanding Community Sense of Place and Social Sustainability Through Instagram : The establishment of Rågsved nature reserve and the demolition of Snösätra Graffiti Wall of Fame

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Aviva Blomquist; [2021]
  Nyckelord :Digital geography; sense of place; social media; public space socio-spatial planning; participation; social sustainability; cultural sustainability;

  Sammanfattning : Blomquist, Aviva (2021). Understanding Community Sense of Place and Social Sustainability Through Instagram: The establishment of Rågsved nature reserve and the demolition Snösätra Graffiti Wall of Fame. LÄS MER

 5. 5. Inkluderandet av urban konst i stadsplaneringen : En studie om graffiti och gatukonst i offentliga rum

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Goncagül Maasoglu; [2021]
  Nyckelord :Urban art; public art; graffiti; street art; mural art; zero tolerance.; Urban konst; offentlig konst; graffiti; gatukonst; muralmålning; klotter; nolltoleransen; Snösätragränd;

  Sammanfattning : In recent times, the popularity and acceptance of urban art has gradually increased among residents of the community. Graffiti festivals are being arranged and large murals are beginning to be seen more and more in our cities. Graffiti has for many years been seen as a major societal problem and it has often been associated with crime. LÄS MER