Sökning: "nolltolerans"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet nolltolerans.

 1. 1. Social samhörighet : En kvantitativ innehållsanalys av kommentarsfält tillhörande Facebookinlägg med #SD2018

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Andreas Lindh; [2019]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; SD; nolltolerans; politiska åsikter; tystnadsspiralen; #SD2018;

  Sammanfattning : Det politiska partiet Sverigedemokraterna har fått uppleva stora framgångar med en – under många års tid – växande väljarkår. Partiet utgjorde vid år 2018s riksdagsval tredje största riksdagsparti. LÄS MER

 2. 2. Det minst dåliga: En kvalitativ studie av personals erfarenheter och upplevelser av positivt risktagande i form av ”nolltolerans” gentemot självskadebeteende inom psykiatrisk heldygnsvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Evelina Ingelsson Lindell; [2019]
  Nyckelord :nolltolerans; positivt risktagande; självskadebeteende; psykiatrisk heldygnsvård; upplevd självförmåga; kontroll-lokus; autonomi; zero tolerance; positive risk-taking; self-injurious behaviour; psychiatric inpatient care; self-efficacy; locus of control; autonomy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur ”nolltolerans” gentemot självskadebeteende tillämpas inom den psykiatriska heldygnsvården och hur personalen upplever arbetet med metoden. Tolv anställda på en psykiatrisk klinik i Region Skåne intervjuades varpå en tematisk analys genomfördes. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelse av stöd efter hot och våld i vuxenpsykiatrisk slutenvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna ElFalah; [2018]
  Nyckelord :upplevelse av stöd; hot och våld; arbetskultur; hållbar arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Inom vuxen psykiatrisk slutenvård förekommer hot och våld. Det här påverkar arbetsmiljön och kulturen i verksamheten. Riktlinjer skapas för en bra och fungerande verksamhet som kan hantera och stötta medarbetare när hot och våld har förekommit inom vuxen psykiatrisk slutenvård. LÄS MER

 4. 4. Kronobergsgatan 35 : Från brandvägg till utställningsrum

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Mikaela Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Cultural capital; Curating; Exhibition room; Graffiti; Institution; Public art; Urban Art; Curating; Gatukonst; Graffiti; Entreprenörsurbanism; Institutionalisering; Kulturellt kapital; Offentlig konst; Street art; Urban konst; Utställningsrum;

  Sammanfattning : Utställningsrummet för gatukonst växte fram långsamt på Kronobergsgatan 35. Genom att följa utvecklingsprocessen, platsen och verken som visats undersöker jag hur väggen växer fram till en hybrid som inte bara är ett utställningsrum. Det är även centrum för urban konst i Stockholms offentliga rum. LÄS MER

 5. 5. Likheter och skillnader vid kränkande behandling : En jämförande studie av skolpersonal – vad gäller gemensamt förhållningssätt vid kränkande behandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Warlund; [2018]
  Nyckelord :Kränkande behandling; grundskola; nolltolerans; samsyn; sociala preferenser;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att utveckla kunskap om likheter och skillnader när det gäller syn på kränkande behandling och gemensamt förhållningssätt till detta bland skolpersonal. Mer specifikt avses att fokusera min analys på en högstadieskola med fyra olika arbetslag. LÄS MER