Sökning: "gatukonst"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet gatukonst.

 1. 1. Ett varumärkes plats i subkulturen : En studie om varumärket Obey, gatukonst och mode

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Sarah Folcker; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie ligger i skärningspunkten mellan flera olika ämnen. Huvudsyftet är varumärket Obey och är avsedd att utreda hur varumärket samspelar med gatukonst, graffiti, subkultur inom graffiti och hip-hop, samtmode. Studien innehåller en bakgrund om graffitins historia och kultur, samt street art som i denna studie kallas för gatukonst. LÄS MER

 2. 2. Urban konst & kvalitet : En kvalitativ undersökning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Graffiti; Gatukonst; Muralmålningar; Artscape; Urban Konst; Kulturella system;

  Sammanfattning : This research is about finding out how the view of graffiti have shifted from being offensive to an artistic quality form in the public room. For a long time in Sweden, specifically in Stockholm, the policy of “nolltoleransen” have had its grip over graffiti. LÄS MER

 3. 3. Kronobergsgatan 35 : Från brandvägg till utställningsrum

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Mikaela Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Cultural capital; Curating; Exhibition room; Graffiti; Institution; Public art; Urban Art; Curating; Gatukonst; Graffiti; Entreprenörsurbanism; Institutionalisering; Kulturellt kapital; Offentlig konst; Street art; Urban konst; Utställningsrum;

  Sammanfattning : Utställningsrummet för gatukonst växte fram långsamt på Kronobergsgatan 35. Genom att följa utvecklingsprocessen, platsen och verken som visats undersöker jag hur väggen växer fram till en hybrid som inte bara är ett utställningsrum. Det är även centrum för urban konst i Stockholms offentliga rum. LÄS MER

 4. 4. Going, going gone... : En berättelse om en bilds resa från gata till salong

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Jessica Blixt; [2018]
  Nyckelord :Banksy; Street Art; gatukonst; Urban Art; institutionskritik; bildbiografi; ikonografi;

  Sammanfattning : Uppsatsens ämne berör transformation av bilder i påverkan av olika mekanismer och kontext. Fokus ligger på verket Girl and Balloon (2004), ett gatukonstverk av Banksy. Uppsatsen undersöker verkets omvandling från gatumålning till en perfomanceakt och dess rest Love is in the Bin (2018). LÄS MER

 5. 5. Öppna väggar : En studie av graffiti som kulturell och estetisk praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Rajja Boström; [2018]
  Nyckelord :Aesthetic practice; artistic research; A R Tography; graffiti; meaning-creating practice; streetart; visual cultures.; A R Tography; estetisk praktik; gatukonst; graffiti; konstnärligt undersökande; meningsskapande praktik; visuell kultur.;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att hitta utvecklingsmetoder för hur jag som bildlärare i skakunna undervisa om graffiti och gatukonst, som en del av kontexten samtidskonst ur ettteoretiskt och estetiskt perspektiv på lärande. Jag valde att fördjupa mig i graffiti som visuellkultur och genom ett konstnärligt undersökande utveckla min egen praktik och estetiskakunnande utifrån tekniska metoder och material. LÄS MER