Sökning: "mural art"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden mural art.

 1. 1. Inkluderandet av urban konst i stadsplaneringen : En studie om graffiti och gatukonst i offentliga rum

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Goncagül Maasoglu; [2021]
  Nyckelord :Urban art; public art; graffiti; street art; mural art; zero tolerance; Urban konst; offentlig konst; graffiti; gatukonst; muralmålning; klotter; nolltoleransen; Snösätragränd;

  Sammanfattning : Under senare tid har populariteten samt acceptansen för urban konst successivt ökat hos invånare i samhället. Det arrangeras bland annat olika graffitifestivaler och stora muralmålningar börjar synas mer och mer i våra städer. Graffiti har under många år setts som ett stort samhällsproblem och den har ofta associerats med kriminalitet. LÄS MER

 2. 2. Inkluderandet av urban konst i stadsplaneringen : En studie om graffiti och gatukonst i offentliga rum

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Goncagül Maasoglu; [2021]
  Nyckelord :Urban art; public art; graffiti; street art; mural art; zero tolerance.; Urban konst; offentlig konst; graffiti; gatukonst; muralmålning; klotter; nolltoleransen; Snösätragränd;

  Sammanfattning : In recent times, the popularity and acceptance of urban art has gradually increased among residents of the community. Graffiti festivals are being arranged and large murals are beginning to be seen more and more in our cities. Graffiti has for many years been seen as a major societal problem and it has often been associated with crime. LÄS MER

 3. 3. Dick-pics, svartsjuka män och osmakliga konstverk: En analys av hur offentlig konst debatteras

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnea Wästfelt; [2021]
  Nyckelord :Public art; nation; gender; intersectionality; Sweden; offentlig konst; kön; intersektionalitet; Sverige; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay will discuss how public art is debated in Swedish newspapers. Selected artworks for this study are the mural painting Fuck the world by Carolina Falkholt; the installation Du gamla, du fria by Mattias Norström; and Peter Lindes statue of Zlatan Ibrahimovic. LÄS MER

 4. 4. Urban konst & kvalitet : En kvalitativ undersökning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Graffiti; Gatukonst; Muralmålningar; Artscape; Urban Konst; Kulturella system;

  Sammanfattning : This research is about finding out how the view of graffiti have shifted from being offensive to an artistic quality form in the public room. For a long time in Sweden, specifically in Stockholm, the policy of “nolltoleransen” have had its grip over graffiti. LÄS MER

 5. 5. Rörelse och rytm i Lage Lindells bildskapande - fallstudie av Umeåväggen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Per Thornberg; [2017-06-02]
  Nyckelord :public art; rhythm; movement; improvisation; performativity;

  Sammanfattning : This thesis examines rhythm and movement in the visual art by Swedish artist Lage Lindell (1920-1980), in the form of a case study of his mural painting ”Umeåväggen” at the University of Umeå, 1972. The analysis are grounded in theories of performativity and reception aesthetics. LÄS MER