Sökning: "Urban konst"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden Urban konst.

 1. 1. Östra byrummet i Visby : En studie i hur stadsrummet kan gestaltas utifrån urban design

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sofia Grahn; [2022]
  Nyckelord :city planning; urban design; architecture; cultural preservation; world heritage; environmental behavior; stadsplanering; urban design; arkitektur; kulturvård; världsarv; miljömässigt beteende;

  Sammanfattning : This study sets out to explore the process of city planning through the design of an urban area in relation to a cultural world heritage. The purpose of this study is to get a deeper knowledge of the design process that planners and architects go through when developing urban areas in the city. LÄS MER

 2. 2. Food Delivery Couriers and the City : From Humans to Objects. From Objects to Place Makers.The City as the Aftermath of Posthuman Encounters.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Guillermo Valladares López; [2022]
  Nyckelord :food delivery courier; agency; posthumanism; urban friction; placemaking;

  Sammanfattning : In recent years, many academics have noticed the presence of food delivery couriers in theurban space. Likewise, activism has emerged calling for the recognition of food deliverycouriers, and many have addressed the dehumanization they have suffered by becomingcommodities and, thus, objects. LÄS MER

 3. 3. Creative development of lightweight façade constructions in modular housing : The struggle to shut out the noise of the world

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Johan Albihn; [2022]
  Nyckelord :Acoustical engineering; façade wall construction; modular housing; traffic noise reduction; lightweight construction; industrial design engineering; Akustik; fasadväggkonstruktion; modulhus; reducering av trafikbuller; lättviktskonstruktion; teknisk design;

  Sammanfattning : Modular construction of housing is an industry on the rise. The prefabrication of construction modules gives a greater control over material consumption, promotes standardization, and lessens the disturbance during the construction time in the field. Lindbäcks Bygg AB prefabricates housing modules in their factory at Haraholmen, Piteå. LÄS MER

 4. 4. Berättelser från ett kulturlandskap : ett gestaltningsförslag för Nikkaluokta turistanläggnings utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alexander Morell; [2022]
  Nyckelord :Landskapsnarrativ; fjällen; kulturlandskap; Sápmi; samisk arkitektur;

  Sammanfattning : Samernas traditionella marker, Sápmi, har en lång historia av kolonialism och förtryck. I bygget av den svenska nationella identitet har fjällen ofta porträtterats som en orörd natur, vars storslagenhet symboliserade nationens storhet. LÄS MER

 5. 5. Inkluderandet av urban konst i stadsplaneringen : En studie om graffiti och gatukonst i offentliga rum

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Goncagül Maasoglu; [2021]
  Nyckelord :Urban art; public art; graffiti; street art; mural art; zero tolerance; Urban konst; offentlig konst; graffiti; gatukonst; muralmålning; klotter; nolltoleransen; Snösätragränd;

  Sammanfattning : Under senare tid har populariteten samt acceptansen för urban konst successivt ökat hos invånare i samhället. Det arrangeras bland annat olika graffitifestivaler och stora muralmålningar börjar synas mer och mer i våra städer. Graffiti har under många år setts som ett stort samhällsproblem och den har ofta associerats med kriminalitet. LÄS MER