Sökning: "muralmålning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet muralmålning.

 1. 1. Inkluderandet av urban konst i stadsplaneringen : En studie om graffiti och gatukonst i offentliga rum

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Goncagül Maasoglu; [2021]
  Nyckelord :Urban art; public art; graffiti; street art; mural art; zero tolerance; Urban konst; offentlig konst; graffiti; gatukonst; muralmålning; klotter; nolltoleransen; Snösätragränd;

  Sammanfattning : Under senare tid har populariteten samt acceptansen för urban konst successivt ökat hos invånare i samhället. Det arrangeras bland annat olika graffitifestivaler och stora muralmålningar börjar synas mer och mer i våra städer. Graffiti har under många år setts som ett stort samhällsproblem och den har ofta associerats med kriminalitet. LÄS MER

 2. 2. Inkluderandet av urban konst i stadsplaneringen : En studie om graffiti och gatukonst i offentliga rum

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Goncagül Maasoglu; [2021]
  Nyckelord :Urban art; public art; graffiti; street art; mural art; zero tolerance.; Urban konst; offentlig konst; graffiti; gatukonst; muralmålning; klotter; nolltoleransen; Snösätragränd;

  Sammanfattning : In recent times, the popularity and acceptance of urban art has gradually increased among residents of the community. Graffiti festivals are being arranged and large murals are beginning to be seen more and more in our cities. Graffiti has for many years been seen as a major societal problem and it has often been associated with crime. LÄS MER

 3. 3. Lage Lindells strävan att beskriva sin egen tillvarobortom glas och ram

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Joanna Tingström; [2021]
  Nyckelord :Offentlig konst; semiotik; punctum; modernism; muralmålning;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker konstnären Lage Lindells (1920–1980) strävan att beskriva sin egen tillvaro bortom glas och ram genom att i huvudsak undersöka tre olika verk: en muralmålning, ett verk i akryl och en uppstoppad docka. Undersökningen fokuserar på mötet mellan konstverket och betraktaren och hur de samverkar. .. LÄS MER

 4. 4. The Expedition in Pursuit of Rare Meats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Per Lundberg; [2014-07-10]
  Nyckelord :Rex Whistler; In Pursuit of Rare Meats; muralmålning; mural painting; utsmyckning; decorative painting;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to bring a British mural painting that originated in England in the 1920’s into the limelight and introduce it to the Swedish public. The mural was commissioned by Tate Gallery, currently known as Tate Britain. LÄS MER