Sökning: "Urban art"

Visar resultat 1 - 5 av 222 uppsatser innehållade orden Urban art.

 1. 1. Invasivitetsbedömning av Svenska stadsträd : med utgångspunkt i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anders Rundlöf; [2022]
  Nyckelord :Stadsträd; invasivitet; spridningsförmåga; spridningsbarriär;

  Sammanfattning : Exotiska stadsträdsarter används allt mer ofta inom nutida landskapsarkitektur för att tillhandahålla flera viktiga ekosystemstjänster i staden. Det pågår dock en livlig debatt om det är säkert att använda exotiska träd på detta sätt, och vissa vanliga stadsträdsarter förekommer på listor över invasiva växter. LÄS MER

 2. 2. Borta bra men hemma sämst - Unga vuxnas användande och upplevelse av gröna miljöer i Malmö under Covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Louise Thornander; [2022]
  Nyckelord :urban green space; Covid-19; mental health; young adults; urban planning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Following the Covid-19 pandemic, comprising measures on social restrictions and selfisolation, a decline in mental health was reported internationally. Moreover, an increase in urban green space visits was observed globally, reviving a discussion on the health benefits of nature. LÄS MER

 3. 3. Sound Source Localization for an Urban Outdoor Setting : A Systematic Review

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Anna Malmgren; [2022]
  Nyckelord :sound source localization; outdoor localization; state of the art SSL;

  Sammanfattning : Sound source localization (SSL) is a broad field, with many important application areas. In outdoor environments SSL systems can, among other things, be used to increase citizens’ safety by detecting and locating abnormal sounds such as gunshots or screams. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning och övervakning av den invasiva arten parkslide (Reynoutria japonica) i Blekinge län : En jämförelse mellan olika övervakningsmetoder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ylva Wallin; [2022]
  Nyckelord :invasiva arter; GIS; google street view; artportalen;

  Sammanfattning : Invasiva främmande arter är ett allvarligt hot mot biologisk mångfald. Kartläggning och övervakning av invasiva arter är viktigt för att kunna arbeta förebyggande mot spridningen och reducera effekterna. LÄS MER

 5. 5. Stadsträdens reglerande roll i stadsrummet : trädens hälsoförbättrande potential för invånarna genom reglerande ekosystemtjänster i Malmö innerstad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Clara Studeny; Johanna Lindholm; [2022]
  Nyckelord :stadsträd; reglerande ekosystemtjänster; hälsa; stadsmiljö; Malmö;

  Sammanfattning : I detta arbete sammanfattas och fördjupas frågan om stadsträd kan, genom deras reglerande ekosystemtjänster, bidra med att förbättra hälsan hos invånarna i Malmös innerstad. Vidare diskuteras i vilken utsträckning endast stadsträd kan förse invånarna med tillräckligt stor effekt av de reglerande ekosystemtjänsterna. LÄS MER