Sökning: "klotter"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet klotter.

 1. 1. Inkluderandet av urban konst i stadsplaneringen : En studie om graffiti och gatukonst i offentliga rum

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Goncagül Maasoglu; [2021]
  Nyckelord :Urban art; public art; graffiti; street art; mural art; zero tolerance; Urban konst; offentlig konst; graffiti; gatukonst; muralmålning; klotter; nolltoleransen; Snösätragränd;

  Sammanfattning : Under senare tid har populariteten samt acceptansen för urban konst successivt ökat hos invånare i samhället. Det arrangeras bland annat olika graffitifestivaler och stora muralmålningar börjar synas mer och mer i våra städer. Graffiti har under många år setts som ett stort samhällsproblem och den har ofta associerats med kriminalitet. LÄS MER

 2. 2. Inkluderandet av urban konst i stadsplaneringen : En studie om graffiti och gatukonst i offentliga rum

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Goncagül Maasoglu; [2021]
  Nyckelord :Urban art; public art; graffiti; street art; mural art; zero tolerance.; Urban konst; offentlig konst; graffiti; gatukonst; muralmålning; klotter; nolltoleransen; Snösätragränd;

  Sammanfattning : In recent times, the popularity and acceptance of urban art has gradually increased among residents of the community. Graffiti festivals are being arranged and large murals are beginning to be seen more and more in our cities. Graffiti has for many years been seen as a major societal problem and it has often been associated with crime. LÄS MER

 3. 3. Ordningsvakter på Möllevångstorget : En studie om ordningsvakter som förebyggande åtgärd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Caroline Johnsson; Kriv Ado; [2021]
  Nyckelord :Directed patrol; Disorder; Fear of crime; Möllevångstorget; security guard; situational prevention; Möllevångstorget; riktad patrullering; ordningsstörningar; ordningsvakt; otrygghet; situationell prevention;

  Sammanfattning : Studien har ett tvådelat syfte. Först ämnar studien undersöka utifrån vilka förutsättningar det tagits beslut om att implementera kommunala ordningsvakter att patrullera på och kring Möllevångstorget i Malmö, vidare att undersöka vilka mål och förväntningar involverade aktörer har på insatsen. LÄS MER

 4. 4. Parallellisering av Sliding Extensive Cancellation Algorithm (ECA-S) för passiv radar med OpenMP

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Andreas Johansson Hultberg; [2021]
  Nyckelord :Extensive Cancellation Algorithm ECA ; ECA-S; Passive Radar; Optimization; OpenMP; Parallel Processing; Shared Memory Model; Central Processing Unit CPU ;

  Sammanfattning : Software parallelization has gained increasing interest since the transistor manufacturing of smaller chips within an integrated circuit has begun to stagnate. This has led to the development of new processing units with an increasing number of cores. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars attityder till klotter : En undersökning av klottrets försvinnande, vart har det flyttat och varför?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mathilda Hendin Hoeckr; [2020]
  Nyckelord :klotter; ungdomar; graffiti; sociala medier;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks gymnasieungdomars attityder till klotter i skolmiljö. I studien har 20 gymnasieelever från två olika skolor och gymnasieprogram intervjuats, och som komplement till intervjustudien har observationer genomförts på de båda skolorna. Observationsstudien visar att skolmiljöerna är så gott som rena från klotter. LÄS MER