Sökning: "Goncagül Maasoglu"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Goncagül Maasoglu.

 1. 1. Inkluderandet av urban konst i stadsplaneringen : En studie om graffiti och gatukonst i offentliga rum

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Goncagül Maasoglu; [2021]
  Nyckelord :Urban art; public art; graffiti; street art; mural art; zero tolerance; Urban konst; offentlig konst; graffiti; gatukonst; muralmålning; klotter; nolltoleransen; Snösätragränd;

  Sammanfattning : Under senare tid har populariteten samt acceptansen för urban konst successivt ökat hos invånare i samhället. Det arrangeras bland annat olika graffitifestivaler och stora muralmålningar börjar synas mer och mer i våra städer. Graffiti har under många år setts som ett stort samhällsproblem och den har ofta associerats med kriminalitet. LÄS MER

 2. 2. Inkluderandet av urban konst i stadsplaneringen : En studie om graffiti och gatukonst i offentliga rum

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Goncagül Maasoglu; [2021]
  Nyckelord :Urban art; public art; graffiti; street art; mural art; zero tolerance.; Urban konst; offentlig konst; graffiti; gatukonst; muralmålning; klotter; nolltoleransen; Snösätragränd;

  Sammanfattning : In recent times, the popularity and acceptance of urban art has gradually increased among residents of the community. Graffiti festivals are being arranged and large murals are beginning to be seen more and more in our cities. Graffiti has for many years been seen as a major societal problem and it has often been associated with crime. LÄS MER

 3. 3. Kan den fysiska miljön underlätta brott? : Lärdomar från en systematisk analys i Bergsjön, Rinkeby och Vivalla

  Kandidat-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :Goncagül Maasoglu; [2018]
  Nyckelord :Urban planning; deprived areas; physical environment; crime prevention; CPTED; Routine Activity Theory; functionalism; security; safety; architecture; traffic separation; pedestrian tunnel; street structure; buildings; Samhällsbyggnad; stadsplanering; utsatta områden; fysisk miljö; brottsprevention; brottsförebyggnad; CPTED; rutinaktivitetsteorin; funktionalism; miljonprogrammet; säkerhet; trygghet; arkitektur; trafikseparering; gångtunnel; gatustruktur; byggnader;

  Sammanfattning : Det pågår många brottsförebyggande arbeten idag i Sverige och dessa sker oftast genom sociala insatser, men det är allt för få satsningar som avser den fysiska miljön. Den påverkar oss människor mer än vad vi tror. LÄS MER