Sökning: "zero tolerance"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden zero tolerance.

 1. 1. The Wall: The Right to Liberty and Security at the US–Mexico Border

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hanne Karlsson; [2021-07-01]
  Nyckelord :migration; US–Mexico border; migration; migrants; refugees; detention; asylum; non citizenship; securitization; social constructionism;

  Sammanfattning : The migration and refugee situation on the US–Mexico border has been heavily debated and caused a lot of controversy in the last couple of years, much as a consequence of the Trump administration’s immigration policy and promise of a wall along the border. This thesis, therefore, aims to analyze how migrants’ and refugees’ right to liberty and security was affected by the way the Trump–government portrayed them, and the phenomenon of migration, as a security threat. LÄS MER

 2. 2. Inkluderandet av urban konst i stadsplaneringen : En studie om graffiti och gatukonst i offentliga rum

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Goncagül Maasoglu; [2021]
  Nyckelord :Urban art; public art; graffiti; street art; mural art; zero tolerance; Urban konst; offentlig konst; graffiti; gatukonst; muralmålning; klotter; nolltoleransen; Snösätragränd;

  Sammanfattning : Under senare tid har populariteten samt acceptansen för urban konst successivt ökat hos invånare i samhället. Det arrangeras bland annat olika graffitifestivaler och stora muralmålningar börjar synas mer och mer i våra städer. Graffiti har under många år setts som ett stort samhällsproblem och den har ofta associerats med kriminalitet. LÄS MER

 3. 3. Är sexuella trakasserier någonting man får tåla på en mansdominerad arbetsplats? - En kvalitativ fallstudie om sexuella trakasserier på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emelie Malmberg; Elin Pankalla; [2021]
  Nyckelord :sexual harassment; culture of silence; preventive; sexual harassment at the workplace; reporting; sexuella trakasserier; tystnadskultur; förebyggande; sexuella trakasserier på arbetsplatsen; och anmälningar.;

  Sammanfattning : Sexual harassment is considered a societal problem today. It is indispensable that both societyand organizations start to acknowledge and work more preventively in order to reduce sexualharassment. Organizational culture significantly impacts the way sexual harassment isperceived in the workplace. LÄS MER

 4. 4. Inkluderandet av urban konst i stadsplaneringen : En studie om graffiti och gatukonst i offentliga rum

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Goncagül Maasoglu; [2021]
  Nyckelord :Urban art; public art; graffiti; street art; mural art; zero tolerance.; Urban konst; offentlig konst; graffiti; gatukonst; muralmålning; klotter; nolltoleransen; Snösätragränd;

  Sammanfattning : In recent times, the popularity and acceptance of urban art has gradually increased among residents of the community. Graffiti festivals are being arranged and large murals are beginning to be seen more and more in our cities. Graffiti has for many years been seen as a major societal problem and it has often been associated with crime. LÄS MER

 5. 5. Arbete och hantering av sexuella trakasserier utifrån ett lednings- och medarbetarperspektiv : En fallstudie utifrån en mansdominerad arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Mathilda Lundgren; Linn Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Sexual harassment; organizational culture; leadership; Sexuella trakasserier; organisationskultur; ledarskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuella trakasserier är ett brett samhällsproblem där kvinnor är mer drabbade än män. Tidigare undersökningar som gjorts visar att 36,3 procent av kvinnorna och 7,1 procent av männen uppger att de blivit sexuellt trakasserade någon gång i sitt yrkesliv. LÄS MER