Sökning: "manlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 351 uppsatser innehållade ordet manlighet.

 1. 1. ”Upp på bordet och dansa lite sexy”: Inkluderande maskulinitet i svenska ungdomsserien Eagles

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jimmy Jonecrantz; [2021]
  Nyckelord :Genus; Maskulinitet; Inkluderande maskulinitet; Homohysteri; Homosocialitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Trots att forskning i västerländska länder visat på en förändring i hur unga män uttrycker manlighet och vänskap, så kallad inkluderande maskulinitet (Anderson, 2012; McCormack, 2013), så har detta ännu inte gjort något större avtryck i svensk maskulinitetssforskning. Denna bidrar till detta forskningsfält genom att studera hur maskulinitet uttrycks i den svenska ungdomsserien Eagles, med hjälp av en textuell-kontextuell-sociohistorisk modell utvecklad av Lindgren (2009). LÄS MER

 2. 2. Representation genom en reaktionär verklighet : En kritisk diskursanalys av RuPaul´s Drag Race & representationen av HBTQIA+-personer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Christian Söderlund; [2021]
  Nyckelord :Visual communication; Homonormativity; stereotypes; reality TV; intersectionality; intertextuality; representation; queer; masculinity; masculinity; subject positions; Visuell kommunikation; Homonormativitet; stereotyper; reality-tv; intersektionalitet; intertextualitet; representation; queer; maskulinitet; manlighet; subjektspositioner;

  Sammanfattning : Syftet med min deduktiva och kvalitativa studie är att skapa förståelse för visuell representation av HBTQIA+ personer i ett kommersiellt tv-program. Hur historiska subjektspositioner kan tänkas vidhålla gamla normer inom en subkultur. Genom en kritisk diskursanalys kommer jag att titta på både det som visas och det som saknar i bilden. LÄS MER

 3. 3. Manlighet i Rörelse : En animerad kortfilmsserie om maskulinitet och mansrollen

  Magister-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Vidar Francke; [2021]
  Nyckelord :animation; rörlig bild; illustration; manlighet; maskulinitet; machokultur;

  Sammanfattning : Under min tid på Konstfack fick jag utrymmet att påbörja en animerade kortfilmsserie om manlighet och mansrollen med målet att nå ut till unga killar. Och när jag säger påbörjat så syftar jag till att jag har, under denna period på ett och ett halvt år, tagit fram två animerade kortfilmer i en serie som började i 6 delar. LÄS MER

 4. 4. Den kvinnliga entreprenören : En kvantitativ innehållsanalys av Mincs sociala medier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Linda Johansson; Annie Hult; [2021]
  Nyckelord :entrepreneur; female entrepreneur; startup; Minc; feminism; social construction; construction of gender; representation; stereotypes; intersectionality; male entrepreneur; entreprenör; kvinnlig entreprenör; startup; Minc; feminism; sociala konstruktioner; könskonstruktioner; representation; stereotyper; intersektionalitet; manlig entreprenör;

  Sammanfattning : I denna studie studerar vi hur kvinnor som är entreprenörer gestaltas på Minc Startup House sociala medier, mer specifikt deras LinkedIn, Facebook och Instagram. En kvantitativ innehållsanalys har gjorts på inlägg som publicerats under ett års tid. Vi har studerat resultatet med hjälp av teorin om sociala konstruktioner som huvudteori. LÄS MER

 5. 5. Nyhetsmediernas rapportering om mördare : En kvalitativ innehållsanalys av svenska tidningsmedier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Gabriella Lundevall; Natalie Rönn Westling; [2021]
  Nyckelord :Gender; female killers; male killers; normative femininity; hegemonic masculinity; media.; Genus; kvinnliga mördare; manliga mördare; normativ femininitet; hegemonisk manlighet; media.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur manliga- och kvinnliga mördare porträtteras i nyhetsmedia samt de eventuella skillnader som finns i porträtteringen. Fokus ligger på att se om det finns ett tydligt mönster för hur dessa fyra mördare porträtteras i media samt skillnader mellan en manlig mördare och en kvinnlig mördare som har begått snarlika brott. LÄS MER