Sökning: "manlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 374 uppsatser innehållade ordet manlighet.

 1. 1. En kvalitativ intervjustudie om gängproblematiken, med perspektiv från före detta gängmedlemmar : Jag ville bli bekräftad, jag ville bli älskad, jag ville bli fruktad för vem jag var. –Före detta gängmedlem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alice Järsenholt; Emelie Wallin; [2023]
  Nyckelord :Gang crime; masculinity; crime prevention work; status; power; Gängkriminalitet; manlighet; brottsförebyggande arbete; status; makt;

  Sammanfattning : Gängkriminalitet är ett växande problem som påverkar samhället negativt. Att förstå problematiken med gängkriminalitet och hur det ska förebyggas är svårt. Det behöver finnas tydliga vägar för hur problemet ska hanteras. LÄS MER

 2. 2. Män som... : En narrativ analys av manlighet och genus i serietidningen 91:an

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Emma Bergqvist; [2023]
  Nyckelord :Serietidningar; manlighetsforskning; 91:an; narrativ teori;

  Sammanfattning : The Swedish series magazine 91:an has been around since the 1950’s. Before the series had its own magazine it was published in other journals, thus making it one of the oldest still active series published in Sweden. The series' old age makes it possible to follow the characters’ development over time. LÄS MER

 3. 3. Skönhet, hygien och bruket av smink : Sminkdiskurs och manlighet under 1700- och 1800-talen?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Felicia Boberg; [2023]
  Nyckelord :Smink;

  Sammanfattning : This thesis concerns the use of makeup by men during the late eighteenth century andthroughout the nineteenth century. The purpose is to study the discourse of makeup duringthis period, but with special focus on the man’s problematic use of makeup. LÄS MER

 4. 4. Finns det könsneutrala frizoner? : Kvinnliga chefers upplevelser av ledarskap och kön på en kvinnodominerad arbetsplats.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Louise Linder; [2023]
  Nyckelord :Ledarskap; Kön; Genus; Kvinnodomminerad arbetsplats; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar dynamiken av könsskapande i kvinnodominerade arbetsmiljöer, särskilt inom hälso- och sjukvården, genom semistrukturerade intervjuer med kvinnliga chefer. Genusforskning har tydligt visat att organisationer fungerar som plattformar för könskapande, där även kvinnodominerade arbetsplatser inte undgår könsordningens inflytande. LÄS MER

 5. 5. Bäst i Klassen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Lowe Smith Jonsson; [2023]
  Nyckelord :arbetarklass; arbetarkonst; working-class art; ikongrafi; Folkets hus; Arbetarrörelsens historia; April; bildning; skötsamhet; manlighet; maskulinitet.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Bäst i klassen undersöker sambandet mellan maskulinitet och politik i den svenska arbetarrörelsens konst under mitten av 1900-talet eller den så kallade folkhemsperioden. Undersökningen utgår från de två kvarvarande väggmålningarna i Folkets hus Malmö, Arbetarrörelsens historia av Robert Nilsson och April av Bertil Landelius. LÄS MER