Sökning: "ontologiska gudsbeviset"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden ontologiska gudsbeviset.

 1. 1. Om och som om Gud finns Ett kosmologiskt-epistemologiskt argument för gudstrons rimlighet samt ett handlingsteoretiskt sannolikhetsargument för dess praktiska betydelse

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Praktisk filosofi

  Författare :Martin Lembke; [2006]
  Nyckelord :Ontologiska gudsbeviset; Teleologiska gudsbeviset; Kosmologiska gudsbeviset; Philosophy; Filosofi; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Det är rimligt att tro att Gud existerar. Syftet med föreliggande arbete är att på kosmologisk-epistemologiska grunder argumentera för att så är fallet samt förklara varför vi både är och bör vara motiverade att agera som om så också är fallet. Argumentet baseras på en kosmologisk valsituation. LÄS MER

 2. 2. Varför ett bevis för Gud?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Maria Berggren; [2005]
  Nyckelord :gudsbevis; gudsbild; ontologiskt gudsbevis; kosmologiskt gudsbevis; teleologiskt gudsbevis; tro vetande; intelligent design; naturrätt;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om gudsbevis; om det är väsentligt att de finns och hur trovärdiga de förekommande är. För att behandla detta ämne har jag läst böcker som jag ansett varit relevanta i frågan. Det mest omdiskuterade gudsbeviset är det "ontologiska", först formulerat av Anselm av Canterbury. LÄS MER