Sökning: "The Last House on the Left"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden The Last House on the Left.

 1. 1. Lunar Light House

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Monika Lipinska; [2018]
  Nyckelord :architecture; space; space architecture; moon; lunar; light house; cellulose; nano-cellulose; moon base; lunar outpost; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The Lunar Light House project was developed to provide a novel system of protection against cosmic radiation specifically for a surface Lunar base. It’s main target was to find a technical solution which would allow for more freedom in shaping the base structure and also potentially for introducing natural sun light. LÄS MER

 2. 2. Rape-revenge film: "empowering" eller förnedrande sexualisering av kvinnor? : en jämförande analys av Paul Verhoevens Elle gentemot tradition

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Rebecca Rosén; [2017]
  Nyckelord :Rape-revenge; exploitation film; I Spit on Your Grave; Ms. 45; The Last House on the Left; The Virgin Spring; Baise-moi; Elle; Rikke Schubart; Carol J. Clover; Jacinda Read; Sarah Projansky; gender; representation; feminist film theory; representation of rape in film; Rape-revenge; exploateringsfilm; exploitation; I Spit on Your Grave; Ms. 45; The Last House on the Left; Jungfrukällan; Baise-moi; Elle; Rikke Schubart; Carol J. Clover; Jacinda Read; Sarah Projansky; genusrepresentation; feministisk filmteori; våldtäkter i film; våldtäktshämnare;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om rape-revenge film. Närmare bestämt undersöker den hur de kvinnliga karaktärerna representeras i de utvalda filmerna och om, och i så fall hur, de kan ses som ”empowering” eller om det endast handlar om en sexualiserande porträttering av våld mot kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Nattarbete de bortglömda timmarna : en intervjustudie baserad på sjuksköterskors upplevelser av hemsjukvård

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ann Hellqvist; Karin Petersson; [2016]
  Nyckelord :Palliative care; Community care; Out of hours nurse; Medical assistance; Palliativ vård; Hemsjukvård; Nattarbetande sjuksköterskor; Medicinskt stöd;

  Sammanfattning : Allt fler patienter som drabbats av en obotlig sjukdom väljer att leva livet ut i sitt eget hem. Döende patienter är ofta i behov av god symtomlindring. När patienten väljer att dö i det egna hemmet ställer detta också krav på närstående som finns i patientens närhet. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor och politiska praktiker i Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Kim Ruotimaa; [2015]
  Nyckelord :Diary of Hedvig Elisabeth Charlotta; Political practices; Elite women; The Gustavian Age; Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok; Politiska praktiker; Elitkvinnor; Gustavianska tiden;

  Sammanfattning : Hedvig Elisabeth Charlotta of Holstein-Gottorp (1759-1818), was married to the Swedish Prince Charles, Duke of Sudermannia, later Charles XIII, and the sister-in-law of Gustav III of Sweden. She left a journal written between 1775 and 1817, which has become a valuable reference work of contemporary Sweden. LÄS MER

 5. 5. Holmbergska tomten i Lund : en fallstudie utifrån begreppet ”Urban Wilderness”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Ericsson; [2014]
  Nyckelord :stadsskog; vild natur; stadsnatur; naturpark; ödetomt; Lund;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete till landskapsarkitekt har jag valt att göra en fallstudie utifrån begreppet Urban Wilderness. Som studieobjekt har jag valt en plats i Lund som kallas Holmbergska tomten. Holmbergska tomten är en ca 1,5 hektar stor ödetomt. Platsen har en historia som sommarnöje och trädgårdsmästeri. LÄS MER