Sökning: "oscar ljungmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden oscar ljungmark.

  1. 1. Ledarskap i samband med #Metoo. : En intervjustudie om Försvarsmakten och Polismyndigheten.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Oscar Ljungmark; Robert Palmer; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Forskningsområdet hur myndigheter utövar ledarskap i relation till deras #metoo-inspirerade upprop är mycket begränsat. Studiens syfte har varit att undersöka hur två av Sveriges största myndigheter, Försvarsmakten och Polismyndigheten, har utövat ledarskap i samband med upprop sprungna ur egen organisation och anställda kvinnors uppfattning härom. LÄS MER