Sökning: "pedagogiska tanketraditioner"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden pedagogiska tanketraditioner.

 1. 1. Arkitektur och pedagogik : en historisk och samtida studie över arkitekturens pedagogiska betydelse

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Alfred Olsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay studies the relationship between architecture and pedagogy. More precisely, it focuses on how architects pedagogical ideas influence the way they plan and design a school. Their thoughts have been read through three older pedagogical thinkers and the Design theo-retical perspective. LÄS MER

 2. 2. Att mäta kvaliteter - Om önskan att mäta världen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lars Ljungberg; [2014-09-26]
  Nyckelord :Mäta; Intelligens; Diagnoser; Normalkurvan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med mitt arbete är att söka de idémässiga tanketraditionerna bakom människan försök att hitta vetenskapliga verktyg för att mäta världen. Människans önskan att mäta mänskliga egenskaper har tagit sig olika uttryck i olika tider och sammanhang. Mina frågor genom arbetet är: 1. LÄS MER

 3. 3. Välkommen till förorden : musikpedagogiska traditioner, intentioner och konventioner speglade i fyra historiska manualer

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Maria Stiberg; [2010]
  Nyckelord :musikpedagogik; tradition; kulturhistoria; musikalisk bildning; kulturpsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ge en djupare inblick i pedagogiska tanketraditioner och med ett musikpedagogiskt kunskapsintresse undersöka vilka intentioner och konventioner som låg till grund för kommunikation av musikaliska kunskaper i historiska manualer. Förord ur fyra manualer från två olika århundraden studerades; en instrumentskola och en musikteoretisk manual från 1500-talet och en instrumentskola och en musikteoretisk manual från 1700-talet. LÄS MER