Sökning: "penetration resistance"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden penetration resistance.

 1. 1. A study of wear and load behaviour on bucket teeth for heavy-duty cable shovels

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jamal Choudhry; [2020]
  Nyckelord :DEM; FEM; bucket; teeth; cable shovel; wear; Archard s law; LS-DYNA; scan;

  Sammanfattning : Many of today’s engineering advancements rely on minerals such as copper, gold and iron. For this reason, the mining industry plays an important role for the development of society and technological wonders. Mining excavators are commonly used tools for extracting the minerals from the mine. LÄS MER

 2. 2. Spatiotemporal responses of wheat and pea roots to fluctuations in soil physical conditions

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Hanna Sjulgård; [2020]
  Nyckelord :rhizobox; time-lapse imaging; growth rate; diameter;

  Sammanfattning : Penetration resistance and the oxygen level vary in the soil, and a root will face fluctuations in these physical properties during development. The aim of this study was to understand how pea (Pisum sativum L.) and wheat (Triticum aestivum L. LÄS MER

 3. 3. Sockerbetssorters motståndskraft till mekaniska skador och dess inverkan på lagringsduglighet : en ”fall” studie

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Madeleine Nilsson; [2020]
  Nyckelord :sockerbetor; pressure; lagring; mekaniska skador; röta;

  Sammanfattning : Lagringsperioden för sockerbetor har de senaste årtiondena förlängts på grund av strukturrationalisering och avreglering av kvotsystemet. Långa kampanjer är viktigt för att hålla nere de fasta kostnaderna och bibehålla konkurrensförmågan. För att lyckas med lagringen är det flera parametrar som är viktiga, där ibland sortvalet. LÄS MER

 4. 4. Selection and characterization of bispecific ADAPT molecules for enhanced biodistribution in cancer therapy

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Jesper Borin; [2020]
  Nyckelord :ABD; ADAPT; HER2; CEACAM6; HSA; Phage display; Cancer therapy; Spatial bispecificity; Half-life extension; Biodistribution;

  Sammanfattning : Established biopharmaceuticals such as antibodies and derivatives thereof are relatively large. In cancer therapy, this creates a steep drug concentration gradient within tumors, leaving cells far from blood vessels effectively untreated. LÄS MER

 5. 5. Wear resistance of heat-treated Advanced High Strength Steels and casting

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Joan Morata Royes; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The necessity to improve the durability of the machinery used in the milling industry has lead to several types of research. One study is focused on the plates that are located in the stationary and moving jaws of crushers to diminish particles sizes of Gneiss and Diabase rocks. LÄS MER