Sökning: "performance measurement."

Visar resultat 1 - 5 av 1016 uppsatser innehållade orden performance measurement..

 1. 1. THE WELL-BEING OF ACADEMICALLY RESILIENT STUDENTS IN GERMANY Reanalysis of PISA 2015 data using Structural Equation Modeling

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Deborah Elin Siebecke; [2020-01-22]
  Nyckelord :Academic Resilience; Disadvantaged High-Achievers; Well-Being; Academic Performance;

  Sammanfattning : Aim:This study aims at investigating the well-being of academically resilient students, as well as examining a possible effect of well-being on achievement. In doing so, this study attempts at contributing to a smaller research gap concerning the well-being of academically resilient students. LÄS MER

 2. 2. Aktiv felhantering av loggdata

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Mattias Åhlander; [2020]
  Nyckelord :Message queue; log files; RabbitMQ; MongoDB; Python; Meddelandekö; loggfiler; RabbitMQ; MongoDB; Python;

  Sammanfattning : The main goal of this project has been to investigate how a message queue can be used to handle error codes in log files more actively. The project has followed the Design Science Research Methodology for development and implementation of the solution. A model of the transaction system was developed and emulated in newly developed applications. LÄS MER

 3. 3. Group Characteristics Impact on Bicycling when Alcohol Intoxicated

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Caroline Andersérs; [2020]
  Nyckelord :bicycle stability; acute alcohol intoxication; group characteristics; cognitive performance; executive function;

  Sammanfattning : There are many studies conducted on cognitive performance and of different aspects that can affect the performance. However, the literature review reveal that there is a knowledge gap in the area of measurements for bicycle stability and in how bicycle stability is affected during acute alcohol intoxication. LÄS MER

 4. 4. Mitigation of Inter-cell Interference in an Industrial Communication Network by Coordinated Scheduling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Stefan Milanovic; Jack Månsson Bennhagen; [2020]
  Nyckelord :5G; NR; Industrial; Industry 4.0; IoT; ICI; RSRP; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With Industry 4.0, the manufacturing industries are transitioning from wired to wireless communication between machines which put high demands on the network system. LÄS MER

 5. 5. Verksamhetsstyrning i Mälardalens Studentkår : Benchmarking utförd med studentkårer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johanna Karlsson; AnnaCéline Vinje; Anna Folkesson; [2020]
  Nyckelord :Non-profit organizations; strategy; legitimacy; business management; Ideella föreningar; strategi; legitimitet; verksamhetsstyrning; mål;

  Sammanfattning : Frågeställningar: Hur bör Mälardalens Studentkår forma sin verksamhetsstyrning så att de lyckas nå verksamhetens mål? Hur ska Mälardalens Studentkår erhålla en högre legitimitet på sitt lärosäte och på så sätt värva fler medlemmar? Syfte:                        Syftet med studien är att bidra med insikt om Mälardalens Studentkårs resursutnyttjande, genom att utveckla organisationens verksamhetsstyrning, som i sin tur kan leda till en högre legitimitet. Metod:                     Studien inriktar sig på en kvalitativ fallstudiemetod. LÄS MER