Sökning: "performance objectives"

Visar resultat 1 - 5 av 538 uppsatser innehållade orden performance objectives.

 1. 1. Kartläggning av kylkompressorer : Baserad på katalogdata från kompressortillverkare

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emma Byström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten ämnar kartlägga beteendet för de vanligaste typerna av kylkompressorer, vid användning av köldmedier med låg GWP (global warming potential) under olika driftsförhållanden, samt att tillgängliggöra denna kartläggning i form av diagram och tabeller. Av de parametrar som utgör kartläggningen, så ligger huvudfokus på den isentropiska och volymetriska verkningsgraden. LÄS MER

 2. 2. Performance Evaluation of Multicast Behavior in Congested Networks

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Urmila Jyothula; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Compuverde’s software-defined storage product uses multicast for the communication between servers in a cluster. The product makes use of IP UDP multicast for sending status messages between the servers that forms the storage cluster. The storage clusters capacity and performance scales linear to the number of servers in the cluster. LÄS MER

 3. 3. Benefits of Diversifying in Emerging Markets - A Swedish Investor’s Perspective

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Dahlgren; Emma Hanson Rapp; [2019]
  Nyckelord :Emerging Markets; Portfolio Construction; Diversification Possibilities; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper evaluates the diversification possibilities in emerging markets for a Swedish investor. Two investors with different objectives, one seeks to minimize her risk and one seeks to maximize her risk-adjusted return, are examined. LÄS MER

 4. 4. Numerical Modeling of Aluminum Sampling Process

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Ming Yang; [2019]
  Nyckelord :Numerical modeling; Aluminum sampling; Solidification process; Inclusion distribution; Ansys Fluent.;

  Sammanfattning : Castings of aluminum alloys are widely used in the automotive and aerospace industries since they play a significant role in improving the performance and fuel efficiency. In aluminum industries, sampling is the most common method to evaluate the inclusion levels which is a key indicator for the quality of the aluminum alloys. LÄS MER

 5. 5. Implementation of Augmented Reality applications to recognize Automotive Vehicle using Microsoft HoloLens : Performance comparison of Vuforia 3-D recognition and QR-code recognition Microsoft HoloLens applications

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Advaith Putta; [2019]
  Nyckelord :Mixed Reality; Augmented Reality; Microsoft HoloLens; Human Computer Interaction; Recognition Time; QR-code; Vuforia 3-D Recognition;

  Sammanfattning : Context. Volvo Construction Equipment is planning to use Microsoft Hololens as a tool for the on-site manager to keep a track on the automotive machines and obtain their corresponding work information. For that, a miniature site has been build at PDRL BTH consisting of three different automotive vehicles. LÄS MER