Sökning: "preloading"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet preloading.

 1. 1. The effect of preload on the fatigue strength of additively manufactured 316L stainless steel

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära

  Författare :Mustafa Subasic; [2020]
  Nyckelord :Solid Mechanics; Fatigue; Additive Manufacturing; Preload; 316L Stainless Steel; Mekanik; Hållfasthetslära; Utmattning; Additiv tillverkning; Förbelastning; 316L Rostfritt Stål;

  Sammanfattning : In this thesis an investigation of the effect of preload on the fatigue behaviour of additively manufactured (AM) 316L stainless steel parts with less than 5 % porosity, for both horizontal and vertical build direction, is presented. The specimens used were manufactured by selective laser melting (SLM) and cut by EDM. LÄS MER

 2. 2. Analysis of Paperboard Performance using Digital Image Correlation

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära

  Författare :Yiming Liang; [2020]
  Nyckelord :Paperboard; Digital image correlation; Comparable stages; Compensation; Kartong; Digital bildkorrelation; Jämförbara tillstånd; Kompensation;

  Sammanfattning : The performance of paperboard materials in packaging application has been investigated and evaluated for a long time. This is because it plays a decisive role for product protection and decoration in packaging applications. Potential damages during transportation sometimes affect the consistency of the performance. LÄS MER

 3. 3. Fracture strength of three-unit fixed partial denture in lithium disilicate, press versus milled, in-vitro study

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Hogir Ismail Ahmad; Noor Khazal; [2019]
  Nyckelord :Fracture strength; Three-unit fixed partial denture; FPD; Lithium disilicate; Conventional Manufacturing; CAD CAM; In vitro; Fracture mode;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att jämföra fraktur styrkan och frakturmönster hos tre-leds broar utförda i litiumdisilikat när broarna tillverkas genom pressteknik jämfört med frästa tre-leds broar genom CAD/CAM system.Hypotes: Pressteknik är bättre lämpad med avseende till fraktur resistens då fräsning av litiumdisilikat block kan resultera i defekter och spänning i materialet, detta gör materialet mer benäget till chipping/mikroabrasioner på ytan som skulle kunna propagera och på så sätt påverka fraktur resistensen. LÄS MER

 4. 4. Relationship between Shear-Wave Velocity and Consolidation Parameters of Peat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Oskar Markström; [2018]
  Nyckelord :shear wave velocity; peat; constant rate of strain; consolidation parameters; von Post; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There is a need of developing methods for evaluating material parameters for peat. It is hard and costly to obtain undisturbed samples for laboratory testing of the peat. Therefore, in this thesis the possibility of using in situ measurements of the shear wave velocity for first order estimates of the consolidation parameters has been investigated. LÄS MER

 5. 5. Sättningar i torvmaterialet : En fallstudie om användning av förstärkningsmetoden "förbelastning i form av överlast" på jordmaterial av torv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Rebaz Ali; Ahmed Alshami; [2018]
  Nyckelord :Peat; Permeability; Preloading in the form of overload; settlements; total station; vertical drainage; water quota.; förbelastning i form av överlast; permeabilitet; sättningar; torv; totalstation; vertikaldränering; vattenkvott;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this degree project is to control the set-up for a longer period by means of the workplace at the use of the total station for then comparing calculated outcomes with real outcomes. Method: A combination of both quantitative and qualitative studies have been used in this degree project, consisting of literature studies and a case study including interviews, document analyzes, site visits and measurements. LÄS MER