Sökning: "internlogistik"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet internlogistik.

 1. 1. Automatiserad materialhantering : En explorativ studie om automation som medel för effektiviserad internlogistik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Andreas Funck; Jens Henningsson; [2018]
  Nyckelord :Internlogistik; Materialhantering; Automation; Processutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på kandidatnivå, utfört på uppdrag av Meritor HVS AB i Lindesberg. Arbetet genomfördes under våren 2018 som ett examinationsmoment på högskoleingenjörsprogrammet inom innovativ produktion/logistik vid Mälardalens Högskolas akademi för innovation, design och teknik. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av materialhanteringen i godsmottagningen hos Atlas Copco Construction Tools AB

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Darmin Adam Zdenac Olsson; [2017]
  Nyckelord :Materialhantering; logistik; lean production; supply chain management;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att hjälpa fallföretaget med att minska materialhanteringen på avdelningen internlogistik, som bland annat innefattar godsmottagning och lagerhantering. Detta kommer att göras genom framtagning av en ny anläggningslayout. LÄS MER

 3. 3. Utvecklandet av en standard för effektiv internlogistik : En fallstudie utförd på Inwido Production AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Richard Utbult; Emil Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Kata; lean; internlogistik; PDCA-cykel; standard; standardiserat arbetssätt; kundorderstyrd produktion; leveransservice; logistikkostnad;

  Sammanfattning : Dagens kunder kräver kvalitet, hög leveranssäkerhet och flexibilitet till ett så lågt pris som möjligt. Ska företaget behålla sin plats på marknaden krävs det att alla processer inom verksamheten ständigt utvecklas. LÄS MER

 4. 4. En ekonomisk och logistisk analys av utbyggnad och strukturering av lager hos Domsjö fabriker : en dimensionering av Domsjö Fibers lagerytor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Max Björklund; Daniel Frisch Eriksson; [2016]
  Nyckelord :internlogistik; ekonomisk kalkyl; timmertruck; lagerstruktur; dimensionering; kostnadsförändringar;

  Sammanfattning : Skogsbrukets industrier kräver ofta en stor lagerhållningskapacitet. Kostnaderna för dessa lager är ofta höga och inte sällan är lagringsplatserna för virket inte genomtänkta, vilket leder till att allt fler företag börjar se över sin internlogistik. Domsjö Fibers huvudsakliga uppgift är att försörja ägarbolagen med råvara. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av interna transportsystem : Utformning av IT-stöd för fallföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Mattias Andersson; Catarina Stenberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att hantera den interna logistiken när marknaden är volatil och rörlig kan vara svårt. När avdelningar på företag inte kommunicerar eller delar information med varandra gör det att bistående företagsfunktioner, som interna transporter, får svårt att planera sina processer gentemot produktionsfabriker och marknaden, vilket kan leda till resursslöseri. LÄS MER