Sökning: "materialförsörjning"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet materialförsörjning.

 1. 1. Varför öppnas dörren? En systematisk litteraturöversikt om orsaker bakom dörröppningar på operationssalen

  Magister-uppsats,

  Författare :Carina Nordström; Frida Olsson; [2020-06-26]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; operationssal; orsak; dörröppning; infektion; patientlidande; patientsäkerhet; operationsmaterial; kommunikation; operationsteam;

  Sammanfattning : Background: Current research shows significance that the frequency of door openings is highin the operating room, these affects the air quality negatively. Every unnecessary dooropening put the patient at a real risk of being affected of a postoperative wound infection. LÄS MER

 2. 2. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karin Gyllengahm; [2020]
  Nyckelord :lagerhantering; lagerstyrning; partiformningsmetod; partistorlek; prognostisering; Silver Meal; batch size; forecasting; inventory control; inventory management; lot sizing;

  Sammanfattning : Skogsindustrin verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket är en ständig utmaning för branschen och produktionseffektivitet i alla led anses vara avgörande. Som naturlig följd blir produktdifferentiering en viktig process. LÄS MER

 3. 3. Materialförsörjning för ett fossilfritt Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Caroline Ahlqvist Hillforth; Joel Andersson; Lovisa Olofsson; Frida Aronsson; William Stefansson; Martin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Fossilfritt; kritiska material; hållbar utveckling; metallintensitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte vilka råmaterial som kan anses vara innovationskritiska för en omställningtill ett fossilfritt samhälle, utifrån framtidsscenarier för Sveriges elproduktion och personbilstrans-port. Utifrån prognoser för Sveriges elproduktion kring 2050 från Energimyndigheten, KVA ochIVA, samt extrapolering av historiska data för personbilar enligt SCB, beräknades två scenarier förden metallåtgång utvecklingen av sol- och vindkraftverk, samt elbilar, skulle kräva. LÄS MER

 4. 4. Att projektera för demontering : Intervjustudie och metodförslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Frida Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Projektering för demontering; återvinning; återanvändning; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Den globala klimatkrisen är mer aktuell än någonsin och internationella mål reglerar utsläpp av växthusgaser, avfallshantering och återvinning. I Sverige står byggbranschen för både mer än 20 procent av landets utsläpp av växthusgaser och ger upphov till 30 procent av allt avfall. LÄS MER

 5. 5. Val av plockmetod för effektivare materialförsörjning vid kundanpassad produktion - En fallstudie på ATEA Logistics AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Simon Leijonqvist; Larsson Albin; [2020]
  Nyckelord :Kitting Supply; Continuous Supply; Material supply; Combination of picking methods; Order picking; Kitting Supply; Continuous Supply; Materialförsörjning; Kombination av plockmetoder; Orderplockning;

  Sammanfattning : Studien är utförd på ATEA logistics med syftet att skapa förståelse för hur man kan kombinera två olika plockmetoder i materialförsörjningen. Målet med arbetet är att ta fram en modell som beslutsunderlag för hur denna kombination ska se ut med hjälp av kunskap angående påverkande faktorer. LÄS MER