Sökning: "materialförsörjning"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet materialförsörjning.

 1. 1. Kartläggning och nulägesanalys av materialflöde

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Edward Finstorp; [2021]
  Nyckelord :logistik; materialhantering; materialförsörjning; lean;

  Sammanfattning : Introduction: The purpose of the introduction is to provide a description of the background and problem related to logistics in manufacturing companies to develop a deeper understanding in why this subject is important for today’s businesses. The aim for the thesis is to investigate an internal material flow that starts with unloading and ends with point of use, in order to provide suggestions for improvement based on theories on Lean and material handling. LÄS MER

 2. 2. Leasing av EVB : Modell för att hantera EU:s uppdaterade lagkrav vid EOL

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :DANIEL ASTON; GUSTAV LINDSTRÖM; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efterfrågan på elfordon växer snabbt, med en ökning i Europa från 734 nyregistrerade elbilar 2010 till 550 000 år 2019 (Europeiska miljöbyrån, 2020). Medan denna trend fortsätter följer efterfrågan på litiumjonbatterier (LIB) en liknande väg. LÄS MER

 3. 3. Nyttjande av sprängsten från hav och land : En redogörelse över hanteringen

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Caroline Norberg; [2021]
  Nyckelord :Sprängsten; muddring; miljöbalken; avfallshierarkin;

  Sammanfattning : I miljöbalken finns det bestämmelser som syftar till att främja en hållbar utveckling vilket innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god och hälsosam miljö. Hållbar materialförsörjning innebär att samhällets långsiktiga behov av ballast i en region ska tillgodoses på ett resurseffektivt sätt med minimal påverkan på miljön, människors hälsa och utan att framtida generationers behov av material äventyras. LÄS MER

 4. 4. Varför öppnas dörren? En systematisk litteraturöversikt om orsaker bakom dörröppningar på operationssalen

  Magister-uppsats,

  Författare :Carina Nordström; Frida Olsson; [2020-06-26]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; operationssal; orsak; dörröppning; infektion; patientlidande; patientsäkerhet; operationsmaterial; kommunikation; operationsteam;

  Sammanfattning : Background: Current research shows significance that the frequency of door openings is highin the operating room, these affects the air quality negatively. Every unnecessary dooropening put the patient at a real risk of being affected of a postoperative wound infection. LÄS MER

 5. 5. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karin Gyllengahm; [2020]
  Nyckelord :lagerhantering; lagerstyrning; partiformningsmetod; partistorlek; prognostisering; Silver Meal; batch size; forecasting; inventory control; inventory management; lot sizing;

  Sammanfattning : Skogsindustrin verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket är en ständig utmaning för branschen och produktionseffektivitet i alla led anses vara avgörande. Som naturlig följd blir produktdifferentiering en viktig process. LÄS MER