Sökning: "ranking om rankinglistor"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ranking om rankinglistor.

 1. 1. Personal om resurs –En studie om arbetet kring personal & investering i denna resurs på attraktiva arbetsplatser i dagens rankingsamhälle

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Arntsberg; Sara Liljenström; [2015-08-12]
  Nyckelord :Personal; Personalinvestering; Ranking; Rankingsamhälle;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Förr behandlades den mänskliga resursen som egendom menarbetssamhället har utvecklats och idag ses personalen i många fall som den viktigaste resursen.Ekonomi innebär att hushålla med begränsade resurser men frågan kan ställas hur det egentligengår det till när företag hushåller med begränsade mänskliga resurser. LÄS MER

 2. 2. Ranking och dess påverkan på val av lärosäten i Sverige : En kvantitativ studie om gymnasieelevers syn på rankinglistor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Therese Magnusson; Irina Bogatiryova; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det är många av tredje årets gymnasieelever som står inför ett viktigt och stort beslut gällande vilken utbildning och vilket lärosäte de ska studera vid efter studenten. En del gymnasieelever har redan bestämt sig för var de ska studera, medan andra är väldigt osäkra. LÄS MER

 3. 3. Företagsranking : En studie om hur företag förhåller sig till ranking inom hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Andersson; Christopher Gertzell; Joanna Hansson; [2013]
  Nyckelord :Hållbarhet; Ranking; Riskhantering RM ; Rykte; Ryktesriskhantering RRM ;

  Sammanfattning : Hur företag förhåller sig till rankinglistor tros enligt tidigare forskning bero på ett proaktivt agerande från företagens sida för att motverka risken att dras med ett dåligt rykte, vilket är något som företagsledare i dag ser som den mest oroande risken. Ryktet kan ses som en reaktion på ett företags arbete utifrån uppfattningar från dess intressenter gällande företagets beteende. LÄS MER