Sökning: "restriktiv penningpolitik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden restriktiv penningpolitik.

 1. 1. 4:e ekvationsmodellen- En analys av asymmetriska inflationsförväntningar i eurozonen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Josefson; Henrik Andersson; [2011]
  Nyckelord :Nykeynesiansk teori; treekvationsmodell; inflationsförväntningar; asymmetri; eurozonen; penningpolitik.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Europeiska centralbankens mål är att bedriva en penningpolitik med syfte att hålla inflationen under, men nära 2 % på medellång sikt. Asymmetriska inflationsförväntningar mellan länderna inom eurozonen riskerar att resultera i makroekonomisk instabilitet där enskilda länder riskerar att drabbas av en alltför expansiv, alternativt restriktiv, penningpolitik. LÄS MER

 2. 2. Låg inflation trots stigande tillgångspriser : Bör räntepolitiken motverka bubblor i tillgångspriser?

  Kandidat-uppsats, Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Christofer Gustafsson; Niklas Madison; [2008]
  Nyckelord :Tillgångspriser; tillgångsinflation; finansiella bubblor; spekulativ bubbla; fastighetspris; aktiepris; finansiell stabilitet; fast penningvärde.;

  Sammanfattning : Från år 1996 och fram till 2006 ökade huspriserna med ca 130 procent, fritidshuspriserna med ca 141 procent, hyreshuspriserna med ca 90 procent, bostadsrättspriserna med ca 260 procent och aktieprisindexet AFGX (affärsvärldens generalindex) med ca 200 procent. Det har således skett en värdestegring på tillgångar i Sverige med i genomsnitt närmare 165 procent på 10 år. LÄS MER