Sökning: "resurseffektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade ordet resurseffektivitet.

 1. 1. En studie om ekonomisk lönsamhet inom textilindustrin med fokus på hållbarhet ur ett miljöperspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Angela Bayat; Sarah Chowdhury; [2021]
  Nyckelord :sustainable development; sustainability; sustainable production; textile industry; environment; textiles; clothing; recycling; resource efficiency; circular economy; circular business models; product life cycle; textile fibers; hållbar utveckling; hållbarhet; hållbar produktion; textilindustrin; miljö; textilier; kläder; återvinning; resurseffektivitet; cirkulär ekonomi; cirkulära affärsmodeller; produktlivscykel; textila fibrer;

  Sammanfattning : Den här rapporten är en studie av textilindustrin. Rapporten ingår i kursen Examensarbete inom industriell produktion som ingår i Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik. Studien är relevant i tiden då mycket forskning sker för att lösa de nuvarande respektive framtida problemen. LÄS MER

 2. 2. Mikroalger som behandlingsmetod för avloppsreningsverk : möjliga systemkonfigurationer och förutsättningar för high rate algal pond (HRAP) system i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Sepehr Kousha; [2021]
  Nyckelord :microalgae; municipal wastewater treatment facility; wastewater; HRAP; photobioreactor; total nitrogen; total phosphorus; nutrient recycling; biofuels; biological treatment; mikroalger; avloppsreningsverk; avloppsvatten; HRAP; fotobioreaktor; totalkväve; totalfosfor; näringsåterföring; biodrivmedel; biologisk behandling;

  Sammanfattning : Syftet var att finna en biologisk behandlingsmetodik för avloppsvatten som skullekunna reducera utsläpp av näringsämnen till recipienten Humlebäcken frånavloppsreningsverket (ARV) i Nyvång. Nyvångs reningsverk planeras uppgraderas och utökas och därtill har ärendet nekats då utsläpp till Humlebäcken förfaras bli för höga. LÄS MER

 3. 3. A feasibility study of Digital Twin for additive manufacturing : From the perspective of resource efficiency, smaller companies, and the future of industry

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Tor Shimamura Fagle; Douglas Timper; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Digital Twin in additive manufacturing has become a topic of interest as the method promises to be the next step in its development as well as an essential component of Industry 4.0. LÄS MER

 4. 4. Kommuners arbete för industriell och urban symbios : Erfarenheter och utformning av ett verktyg

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Sofie Nyman; Alice Engström; [2021]
  Nyckelord :industrial symbiosis; urban symbiosis; tools for industrial and urban symbiosis; municipal sustainability work; environmental strategic work; industriell symbios; urban symbios; verktyg för industriell och urban symbios; kommuners hållbarhetsarbete; miljöstrategiskt arbete;

  Sammanfattning : As the world's population increases, so does the use of resources and thus also the amount of waste. This is an unsustainable resource use trend, with low resource efficiency and high throughput, but can be counteracted with a circular economy. In recent years, an increasing number of initiatives have been taken to strengthen sustainability work. LÄS MER

 5. 5. End of Waste-kriterier för ökad resurseffektivitet av mineralt bygg- och rivningsavfall - En studie om utformning och beslutsgrunder av nationellt antagna End of Waste-kriterier inom EU

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Jonna Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :End of Waste; construction and demolition waste; recycling; risk assessment; circular economy; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study contributes with knowledge of effective strategies in the conversion towards a circular economy. Since construction and demolition waste (CDW) is one of the largest waste streams in the EU, there is a need to recycle the material. LÄS MER