Sökning: "d uppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden d uppsatser.

 1. 1. Evaluating risk and reward for validators in a cryptocurrency Proof-of-Stake network

  Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Filip Lundin; Fredrik Rahm; [2018]
  Nyckelord :Bitcoin; Blockchain; Cryptocurrency; Ethereum; Proof-of-Stake; Bitcoin; Blockkedja; Ethereum; Kryptovaluta; Proof-of-Stake;

  Sammanfattning : This thesis is one in a group of several theses that are researching different subjects in the development of a new cryptocurrency. For a few years now, the cryptocurrency market has grown dramatically, in the lead of the original cryptocurrency Bitcoin. LÄS MER

 2. 2. Komplexa relationer - kopplingen mellan lärarutbildningen och grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristian Jönsson; [2015]
  Nyckelord :lärarutbildningen; grundskola; vetenskaplig grund; professionell; kunskapskrav; frirumsteori;

  Sammanfattning : Skolverket pekar på fyra orsaker till de allt sämre skolresultaten; decentralisering, individualisering, differentiering samt bostadssegregering. För att nå bättre resultat i skolan implementerade regeringen kunskapskrav i grundskolan. LÄS MER

 3. 3. Sammansatta ord – en studie kring vuxna sfi-elevers användning av långa ord i sin skriftliga produktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Eva Lennermo; [2013-06-25]
  Nyckelord :sammansatta ord; andraspråksinlärare; ordförråd;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA133Fördjupningskurs 61 – 90 poängVt 2013Handledare: Ingegerd Enström.... LÄS MER

 4. 4. Vägen till framgång – utifrån företagsledarnas perspektiv: en statistisk analys av Framförföretagen i Gästrikland

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi;

  Författare :Veronika Larsson; Larisa Glazkova; [2012]
  Nyckelord :success; management; business; result; profit; companies; Framgång; ledning; verksamhet; resultat; lönsamhet; företag;

  Sammanfattning : Title: The way to success Level: Final assignment for a Master’s Degree in Business Administration Authors: Larisa Glazkova and Veronika Larsson Supervisor: Jonas Kågström Date: 2011 – January Aim: Many companies are started each year, but only some of them are successful and generate worthwhile profits. Many new companies do not survive the first few years. LÄS MER

 5. 5. Ligabyten för svenska ishockeyklubbar : Hinder och möjligheter ur ett marknadsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Johan Delleskog; Kristoffer Birkkjaer Andersson; [2010]
  Nyckelord :Marknadsföring; positionering; marknader; internationalisering; ishockey och ligabyten.;

  Sammanfattning : ABSTRACT   Titel: Ligabyten för svenska ishockeylag – Hinder och möjligheter ur ett marknadsperspektiv.   Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi, 15 hp.   Författare: Johan Delleskog och Kristoffer Birkkjaer Andersson.   Handledare: Stig Sörling. LÄS MER