Sökning: "revisionsmisslyckanden"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet revisionsmisslyckanden.

 1. 1. Förändrade krav på en tillräcklig revision? : En kvalitativ innehållsanalys av Revisorsinspektionens praxis

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Helin; Ida Ödman Holmqvist; [2018]
  Nyckelord :Revision; Revisionsmisslyckanden; Tillräcklig revision; Revisionskvalitet; Revisorsinspektionen; Disciplinärenden; Praxis;

  Sammanfattning : Med bakgrund i den debatt som länge pågått kring revisionskvalitet, är studiens syfte att tillföra fördjupad kunskap om kraven på en ”tillräcklig revision” samt hur dessa förändras över tid. Det har studerats genom en kvalitativ innehållsanalys av tillsynsmyndigheten Revisorsinspektionens samtliga praxis under åren 2008, 2009, 2016 och 2017, totalt 177 stycken ärenden. LÄS MER

 2. 2. Auktoriserade revisorers vanligaste brister vid revisionsmisslyckande. : En kvalitativ studie med kvantitativa inslag av disciplinärenden som Revisorsinspektionen granskat

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Linda Roth; Pamela Said; [2018]
  Nyckelord :Revisionsmisslyckande; revisionsberättelse; revisor; revisionsbrister; disciplinärenden; Revisorsinspektionen.;

  Sammanfattning : Revisorer har en viktig funktion i samhället där de med professionell skepticism ska säkerställa att företagets räkenskaper sköts utefter de lagar och regler som fastställts. Därför är det viktigt att se till att revisorer inte förfar oredligt genom tillsyn och kvalitetskontroller av bland annat Revisorsinspektionen. LÄS MER

 3. 3. Revisionsmisslyckand -En kvantitativ studie om hur revisorer påverkas av disciplinär åtgärd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Airin Selman; Raymond Oppong; [2017-03-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Revisorsnämnden i Sverige utfärdar årligen ungefär 50 disciplinära åtgärder mot revisorernas grund i deras bristande arbete. Det finns tidigare studier som undersöker varför revisorn får disciplinär åtgärd, men få studier finns som undersöker hur revisorer påverkas av revisionsmisslyckanden, i synnerhet utförda i den svenska kontexten. LÄS MER

 4. 4. Revisionsmisslyckanden : En kvalitativ studie kring de bakomliggande orsakerna till låg revisionskvalitet.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Ylinenpää; Emeli Öhrby; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vad brister revisorer i vid revisionsmisslyckanden? : En studie rörande vilka brister Revisorsnämnden identifierar hos revisorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elin Hultqvist; Ida Brännström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns ett stort utbud av revisionsbyråer världen över och det ställs höga krav på den som vill ansöka om att bli revisor i Sverige. Det är därför viktigt att det finns en fungerande tillsyn och kvalitetskontroll av revisorer. LÄS MER