Sökning: "samiskt parlament"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden samiskt parlament.

 1. 1. Svensk samepolitik - "Liknar en konstruktion från Stalintiden" : En kvalitativ intervjustudie med politiker från fem partier i Sametinget om deras uppfattningar och mål gällande ett samiskt självbestämmande.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Isabella Macri; Tess Wagén; [2020]
  Nyckelord :Icke-dominans; Liberalism; Post-kolonialism; Samer; Sametinget; Självbestämmande; Urfolk;

  Sammanfattning : Samers historia är präglad av kolonisation, rasism och marginalisering. Sverige erkände samer som ett urfolk år 1977 och antog urfolksdeklarationen år 2007 som finns till för att skydda urfolk och deras rättigheter. Däremot har Sverige inte ratificerat ILO konventionen nr. 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder. LÄS MER

 2. 2. En gökunge, mutation eller papperstiger? : Diskussioner om Sametingets inrättande 1990-1994

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Catarina Siljelöf; [2017]
  Nyckelord :The Sámi Parliament; Sámi Council; self-determination; Samefolket; representation; Sametinget; samiskt parlament; självbestämmande; Samefolket; representation;

  Sammanfattning : Det folkvalda samiska organet Sametinget instiftades i Sverige 1993. Det var en viktig utveckling i samernas politiska mobilisering eftersom de inte tidigare haft ett nationellt representativt organ. LÄS MER