Sökning: "samiskt parlament"

Hittade 1 uppsats innehållade orden samiskt parlament.

  1. 1. En gökunge, mutation eller papperstiger? : Diskussioner om Sametingets inrättande 1990-1994

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Catarina Siljelöf; [2017]
    Nyckelord :The Sámi Parliament; Sámi Council; self-determination; Samefolket; representation; Sametinget; samiskt parlament; självbestämmande; Samefolket; representation;

    Sammanfattning : Det folkvalda samiska organet Sametinget instiftades i Sverige 1993. Det var en viktig utveckling i samernas politiska mobilisering eftersom de inte tidigare haft ett nationellt representativt organ. LÄS MER