Sökning: "service koncept ikea"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden service koncept ikea.

 1. 1. Affärsstrategiska beslut när en jätte kommer till stan : Ett valexperiment när IKEA etablerar sig

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Thomas Nordvall; Simon Vilhelmsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konkurrensen inom detaljhandeln har ökat kraftigt till följd av ett ökat antal aktörer med allt större butikskoncept. Denna utveckling och konkurrenssituation har inneburit större utmaning för de mindre detaljhandelsföretagen på grund av deras begränsade ekonomiska och personella resurser. LÄS MER

 2. 2. Mångfald som koncept

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Louise Sjödoff; Rebecca Henriksson; [2014]
  Nyckelord :Mångfald; mångfaldsimplementering; konceptualisering; förändringsarbete; intern kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vår studie är att ta reda på hur ett företags mångfaldsarbete konceptualiseras, hur detta implementeras och förmedlas internt samt hur det tas emot av medarbetarna i organisationen. Frågeställningar: - Hur konceptualiseras IKEA Malmös mångfaldsarbete? - Hur implementeras och kommuniceras mångfaldsarbetet på IKEA Malmö? - Hur upplever medarbetarna mångfaldsarbetet? Metod: En kvalitativ studie där det empiriska materialet är insamlat genom semistrukturerade intervjuer och dokumentanalys. LÄS MER

 3. 3. En samskapad värld – att kommunicera samskapat värde till kunden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Cecilia Bertilsson; Joel Johansson; Angelika Svensson; [2009]
  Nyckelord :teknologibaserad självservice tbss ; samskapat värde; ikea; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Teknologibaserad självservice (TBSS) är en företeelse som länge funnits i form av bankomater och självservice på bensinmackar. På senare år har detta fenomen även växt sig allt starkare inom detaljhandeln. LÄS MER

 4. 4. Kan ett plastkort laddas med lojalitet? - En fallstudie av IKEA Family Älmhult

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Joel Örner; Oskar Palmlund; Tobias Pålsson; [2007]
  Nyckelord :kundklubbar; lojalitetsprogram; relationsmarknadsföring; strategi; lojalitet; ikea; Trade; Handel; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem: Idag har de flesta detaljhandelsföretag någon form av kundklubb för att stärka banden mellan sig och sina kunder. Men skapar kundklubbar lojala kunder per automatik, eller krävs det mer än vad de flesta företag erbjuder idag? IKEA Family är en av de kundklubbar som funnits längst och på varuhuset i Älmhult upplever man inte att potentialen med kundklubben utnyttjas fullt ut då relationerna med medlemmarna inte utvecklas i önskvärd utsträckning. LÄS MER